• - Listede ismi bulunan dergilerin 2008 yılından günümüze kadar yayımlanmış tüm sayıları, Türkiye Atıf Dizini veri tabanında kayıtlıdır.
 • - Türkiye Atıf Dizini'nin ilan ettiği istatistiklerde tüm dergilerin verileri hesaplamalara dâhil edilmektedir.
 • - Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler, makalelerinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim için onay vermiş olan dergilerdir.
 • - Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler arasından, istatistik hesaplama koşullarını karşılayan (bkz: http://www.atifdizini.com/apply/tr-index.html) dergilerin istatistikleri "İstatistik" menüsünde ilan edilmektedir.


 • 1.
  • 7tepe klinik   • 2.
  • Abant Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Abant Med J
   • ISSN:  2147-1800
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline • 3.
  • ACED-International Journal of Family Child and Education   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ACED
   • ISSN:  2148-3922
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, İSAM, aniji, e-BOOK-ENGINE,Google Akademik, Akademik Tarih, İdeal Online, Research Bible Türk Eğitim İndeksi, ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, EBSCO • 4.
  • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ACU Sağlık Bil Derg
   • ISSN:  1309-470X
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 5.
  • Acta Aquatica Turcica   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Acta Aqua.Tr.
   • ISSN:  2651-5474
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Clarivate Analytics-Zoological Record, SciLit, Index Copernicus, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 6.
  • Acta Medica Alanya   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Acta Medica Alanya
   • ISSN:  2587-0319
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline • 7.
  • Acta Medica Anatolia   • 8.
  • Acta Odontologica Turcica (Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Acta Odontol Turc
   • ISSN:  2147-690X
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Sherpa/Romeo, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 9.
  • Acta Oncologica Turcica   • 10.
  • Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica   • 11.
  • Acta Veterinaria Eurasia (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Acta Vet Euraisa
   • ISSN:  2619-905X
   • Periyot:  Ocak,Temmuz
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, AgBiotechNet, Animal Breeding Abstracts, Animal Science Database, CAb Abstracats, Dairy Science Abstract, Helmintological Abstracts, Index Veterinarius, Nutrition Abstracst and Reviews Series B: Livestock Feeds, Nutrition and Food Database, Parasitology Database, Poultry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, Scopus, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, VetMed Resource, Zoological Record, TÜBİTAK/Ulakbim-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 12.
  • Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  2147-1630
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Index Copernicus, Akademik Dizin, Araştırmax, New Jour, Journal Index • 13.
  • Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  AU Sağlık Bil. Derg.
   • ISSN:  2458-9179
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SOBİAD • 14.
  • Adli Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Adli Tıp Bülteni
   • ISSN:  1300-865X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 15.
  • Adli Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ATD
   • ISSN:  1018-5275
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 16.
  • Ağrı Dergisi   • 17.
  • Ahi Evran Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ahi Evran Med J
   • ISSN:  2619-9203
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 18.
  • Akademik Gastroenteroloji Dergisi   • 19.
  • Akademik Geriatri Dergisi   • 20.
  • Akdeniz Tıp Dergisi   • 21.
  • Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi (AÇEH)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JAES
   • ISSN:  2548-0006
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, DRJI, Scientific • 22.
  • Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  1309-5471
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 23.
  • Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anadolu Klin
   • ISSN:  2149-5254
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 24.
  • Anadolu Psikiyatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anadolu Psikiyatri Derg
   • ISSN:  1302-6631
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,310
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,136
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,184
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,196
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, PsycINFO, Index Copernicus, EMBASE, Scopus, Journal Citaiton Reports (JCR), CIRRIE Database of International Rehabilitation, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 25.
  • Anatolian Bryology   • 26.
  • Anatolian Journal of Clinical Investigation   • 27.
  • Androloji Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Androl Bul
   • ISSN:  2587-2524
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CrossRef, TÜBİTAK/ULAKBİM/TR Dizin • 28.
  • Anestezi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anestezi Dergisi
   • ISSN:  1300-0578
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE/ Excerpta Medica, Scopus, TÜBİTAK-ULAKBİM-Tr Dizin • 29.
  • Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ADO Klinik Bilimler Dergisi
   • ISSN:  1307-3524
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 30.
  • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi   • 31.
  • Ankara Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ankara Medical Journal
   • ISSN:  2148-4570
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, Index Copernicus, İnfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, UlrichsWeb Global Serials Directory, Pleksus Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 32.
  • Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi   • 33.
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası   • 34.
  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   • 35.
  • ANKEM Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ANKEM Derg
   • ISSN:  1301-3114
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 36.
  • Annals of Medical Research (Journal of Turgut Ozal Medical Center)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ann Med Res
   • ISSN:  2636-7688
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO, ScopeMed, Akademik Dizin, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 37.
  • Archives of Rheumatology (Turkish Journal of Rheumatology)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Arch Rheumatol
   • ISSN:  1309-0291
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,043
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,191
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,172
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,225
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, Scopus, CINAHL, Index Copernicus, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, CiteFactor, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 38.
  • Arşiv Kaynak Tarama Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
   • ISSN:  1300-3755
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EbscoHost Academic Search,Index Copernicus, Chemical Abstracts, Index Scholar, Akademik Dizin, Scopemed , DOAJ, DRJI, BASE, Google Scholar , Research Gate, OCLC World Cat, Pleksus-TürkMedline • 39.
  • Astım Allerji İmmünoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Asthma Allergy Immunol
   • ISSN:  1308-9234
   • Periyot:  Mayıs,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCOhost Research Databases, Index Copernicus, CINAHL, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 40.
  • Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg
   • ISSN:  1300-9044
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 41.
  • Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg
   • ISSN:  1306-6137
   • Periyot:  Nisan,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstract, CABI, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 42.
  • Bağcılar Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bagcilar Medical Bulletin
   • ISSN:  2547-9431
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CrossRef • 43.
  • Bağımlılık Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bağımlılık Dergisi
   • ISSN:  1302-5570
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dergisi, Chemical Abstracts, Akademik Dizin, Scopemed, Journal TOCs, Index Scholar, Pleksus-Türk Medline • 44.
  • Bakırköy Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bakırköy Tıp Dergisi
   • ISSN:  1305-9319
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopus, Embase, Ebsco Academic Search Complete, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, CINAHL, Infobase, ASI (Advanced Science Index), ISRA (International Society for Research Activity), Journalindex.net, Researchbib, Citefactor, Journaltocs, Worldcat, HINARI, ScopeMed, Akademik Dizin, Index Scholar, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK-ULAKBİM-TR Dizin • 45.
  • Balıkesir Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Balıkesir Medical Journal
   • ISSN:  2564-6664
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 46.
  • Balıkesir Sağlık Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Balikesir Saglik Bil Derg
   • ISSN:  2146-9601
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 47.
  • Balkan Medical Journal (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)   • 48.
  • BARNAT-Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Barnat
   • ISSN:  2148-2551
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 49.
  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi   • 50.
  • Beyoglu Eye Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Beyoglu Eye J
   • ISSN:  2459-1777
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 51.
  • Bezmialem Science   • 52.
  • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi
   • ISSN:  2146-9490
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopemed, Google Scholar, Türk Psikiyatri Dizini, Index Copernicus, Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 53.
  • Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  BioDiCon
   • ISSN:  1308-5301
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, AGRICOLA; Bibliotheken; Buscador de Archives; Dayang Journal System; DOAJ-Directory of Open Access Journals; EBSCO Publishings databases; Google Scholar; HealthHaven; HKU Scholars Hub.; ICAAP-database; Index Copernicus; Journal Directory, News-of-Science; OhioLINK Databases-OPC4-Online-Katalog der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt; Online-Katalog der UB Clausthal; Paper Search Engine; ProQest-Central To Rechearch Araund The World; Thomson Reuters; Ulakbim; ULRICH’S-The Global Source for Periodicals • 54.
  • Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Biotechnol and Strategic Health Res.
   • ISSN:  2587-1641
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Sobiad • 55.
  • Boğaziçi Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Boğaziçi Tıp Dergisi
   • ISSN:  2149-0287
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 56.
  • Bozok Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bozok Tıp Derg
   • ISSN:  2146-4006
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 57.
  • Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi
   • ISSN:  2149-1046
   • Periyot:  Ocak,Temmuz
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 58.
  • Cerrahi Sanatlar Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cer San D
   • ISSN:  1308-0709
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, OJS (Open Journal System), DOAJ, Harvester 2 • 59.
  • Clinical and Experimental Health Sciences (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED))   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Clin Exp Health Sci
   • ISSN:  2146-3654
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, ScopeMed, Ulrich's Database, Open J-Gate, ABC-Chemistry, CINAHL, Chemical Abstracts (CAS), Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 60.
  • Clinical Dentistry and Research   • 61.
  • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Pediatr Emerg Intensive Care Med
   • ISSN:  2148-7332
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, CINAHL Databases, ProQuest, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Pleksus-Türk Medline • 62.
  • Çocuk Cerrahisi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Çocuk Cerrahisi Dergisi
   • ISSN:  1305-5194
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline • 63.
  • Çocuk Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Çocuk Dergisi
   • ISSN:  1302-9940
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline • 64.
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
   • ISSN:  0010-0161
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Global Health, EMBASE/Excrepta Medica, EBSCO, IBIDS, SERLINE • 65.
  • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi   • 66.
  • Cukurova Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cukurova Med J
   • ISSN:  2602-3032
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), EbscoHOST, Google Scholar, ScopeMed, Index Scholar, Index Copernicus, Akademik Dizin, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), DOAJ, Pleksus- Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 67.
  • Cumhuriyet Dental Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cumhuriyet Dent J
   • ISSN:  2146-2852
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopus, CrossRef, EBSCO-Host, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 68.
  • Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cumhuriyet Hem Der
   • ISSN:  2147-7817
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 69.
  • Cumhuriyet Medical Journal (Cumhuriyet Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cumhuriyet Tıp Derg
   • ISSN:  1305-0028
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Chemical Abstracts Service (CAS), TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 70.
  • Current Thoracic Surgery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Curr Thorac Surg
   • ISSN:  2548-0316
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 71.
  • Cyprus Journal of Medical Sciences   • 72.
  • Dergi-Kardiyovasküler Cerrahi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Journal-Cardiovascular Surgery
   • ISSN:  2147-6535
   • Periyot:  Şubat,Mayıs,Ağustos,Kasım
   • Yayın Dili:  İngilizce, Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopemed, Index Copernicus, Google Scholar. • 73.
  • Dermatoz   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dermatoz
   • ISSN:  1309-4262
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 74.
  • Diagnostic and Interventional Radiology   • 75.
  • Dicle Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dicle Med J
   • ISSN:  1300-2945
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest, CrossRef, Pleksus Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 76.
  • Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dicle Üniv Vet Fak Derg
   • ISSN:  1308-0679
   • Periyot:  Şubat,Ağustos
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 77.
  • Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi
   • ISSN:  1301-9880
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 78.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  DEUHFED
   • ISSN:  1308-3031
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı, Pleksuk-Türk Medline • 79.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
   • ISSN:  1300-6622
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 80.
  • Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
   • ISSN:  1018-8681
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopus, EMBASE, Ebsco Academic Search Complete, EBSCO TOC Premier, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, DOAJ, Summon Serial Solutions, Ulrich's Database , Open J-Gate, ScopeMed, Academic Journals Database, Citefactor, Türk Psikiyatri Dizini, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 81.
  • Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
   • ISSN:  2146-443X
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 82.
  • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Düzce Tıp Dergisi
   • ISSN:  1307-671X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, EBSCO, Embase, Scopus, TÜBİTAK-ULAKBİM- Tıp Veri Tabanı • 83.
  • Eastern Journal of Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eastern Journal of Medicine
   • ISSN:  1301-0883
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, AMED Allied and Complementary Medicine, Chemical Abstracts Service (CAS), ProQuest Health & Medical Complete, Ulrich's Periodicals Directory. • 84.
  • Ege Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Aegean J Med Sci
   • ISSN:  2636-851X
   • Periyot:  Nisan,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 85.
  • Ege Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ege Tıp Dergisi
   • ISSN:  1016-9113
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 86.
  • Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi   • 87.
  • Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
   • ISSN:  1300-3046
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 88.
  • Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eklem Hastalik Cerrahisi
   • ISSN:  1305-8282
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,250
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,404
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,708
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,656
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,634
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Index Medicus/MEDLINE, Index Copernicus,Scopus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 89.
  • El ve Mikrocerrahi   • 90.
  • Electronic Journal of General Medicine   • 91.
  • Endoskopi Dergisi   • 92.
  • ENT Updates (Journal of Medical Updates)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ENT Updates
   • ISSN:  2149-7109
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 93.
  • Epilepsi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Epilepsi
   • ISSN:  1300-7157
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ESCI, Index Copernicus, DOAJ, Gale-Cengage Learning, Pleksus-Türk Medlina • 94.
  • Erciyes Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Erciyes Med J
   • ISSN:  1300-199X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), EMBASE, Scopus, CINAHL, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CAS, CAB Abstracts, Global Health, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 95.
  • Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Erciyes Üniv Vet Fak Derg
   • ISSN:  1304-7280
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca,
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts, Global Health,TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 96.
  • Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
   • ISSN:  2147-8945
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 97.
  • Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
   • ISSN:  2564-6311
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 98.
  • Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Etlik Vet Mikrobiyol Derg
   • ISSN:  1016-3573
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 99.
  • Eurasian Journal of Anthropology   • 100.
  • Eurasian Journal of Emergency Medicine (The Journal of Academic Emergency Medicine)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eurasian J Emerg Med
   • ISSN:  1305-760X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 101.
  • Eurasian Journal of Family Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Euras J Fam Med
   • ISSN:  2147-3161
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 102.
  • Eurasian Journal of Pulmonology (Solunum)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eurasian J Pulmonol
   • ISSN:  2148-3620
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), Index Copernicus, EBSCO, CINAHL, ProQuest, TÜBİTAK-ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 103.
  • Eurasian Journal of Veterinary Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eurasian J Vet Sci
   • ISSN:  1309-6958
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, CAB Abstracts, Veterinary Bulletin, Veterinary Science Database, Index Veterinarius, Dairy Science Abstracts, Animal Breeding Abstracts, Agricultural Engineering Abstracts , Global Health, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts , Forest Products Abstracts , Grasslands and Forage Abstracts , Helminthological Abstracts , Rural Development Abstracts , Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts , Sugar Industry Abstracts , Tropical Disaeases Bulletin , Wheat, Barley and Tritacale Abstracts, Maize Abstracts, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 104.
  • European Archives of Medical Research (Okmeydanı Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eur Arch Med Res
   • ISSN:  2651-3137
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO Academic Search Complate, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 105.
  • European Journal of Basic Medical Sciences   • 106.
  • European Journal of Health Sciences   • 107.
  • European Journal of Rheumatology   • 108.
  • European Journal of Surgical Sciences   • 109.
  • European Journal of Therapeutics (Gaziantep Medical Journal)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eur j Ther
   • ISSN:  2564-7784
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Google Scholar, Index Scholar, Crossref, Akademik Dizin, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 110.
  • European Oral Research (Journal of İstanbul University Faculty of Dentistry)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eur Oral Res
   • ISSN:  2630-6158
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCOHost, Proquest, Google Scholar, Research Gate, Free Medical Journals, Open J-Gate, Ulrichs Web, Genamics, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, CAS, Journals TOC's, HINARI, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 111.
  • Experimental and Clinical Transplantation   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Exp Clin Transplant
   • ISSN:  1304-0855
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,595
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,832
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,813
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,588
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,798
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EBSCO, Excerpta Medica, Index Medicus, MEDLINE • 112.
  • Experimental Biomedical Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Exp Biomed Res
   • ISSN:  2618-6454
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 113.
  • Family Practice and Palliative Care (Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Fam Pract Palliat Care
   • ISSN:  2458-8865
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, J-Gate, Sherpa/Romeo, Crossref, EBSCO, Türk Medline • 114.
  • Fırat Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Fırat Tıp Dergisi
   • ISSN:  1300-9818
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service (CAS), CAB Abstract, Global Health Database, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 115.
  • Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  F Ü Sağ Bil Tıp Derg
   • ISSN:  1308-9315
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, CAB Abstracts Global Health, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 116.
  • Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  FÜ Sağ Bil Vet Derg
   • ISSN:  1308-9323
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts/Global Health, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 117.
  • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J PMR Sci
   • ISSN:  1309-3843
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizin, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO Database, TurkMed Turkish MedLine,TUBITAK/ULAKBIM -Tıp Veri Tabanı • 118.
  • Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  FNJN Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
   • ISSN:  2147-4923
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ESCI (Emerging Sources Citation Index), DOAJ, Crossref, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 119.
  • Gazi Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gazi Med J
   • ISSN:  1300-056X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopus (Elsevier), Directory of Open Access Journals (DOAJ),TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 120.
  • Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gaziantep Üni Spor Bil Der
   • ISSN:  2536-5339
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scientific Indexing Services, SOBIAD, ResearhcBib, Google Scholar • 121.
  • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Tradit Complem Med
   • ISSN:  2630-6425
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 122.
  • Genel Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Genel Tıp Derg
   • ISSN:  1301-191X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 123.
  • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  GKDA Derg
   • ISSN:  1305-5550
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Excerpta Medica, Scopus, EBSCO, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 124.
  • Gülhane Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gulhane Med J
   • ISSN:  1302-0471
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopus, EBSCO, OCLC Worldcat, Directory of Open Access Journals, Turkish Medline, National Citation lndex, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 125.
  • Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  2146-9954
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce, Almanca
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 126.
  • Güncel Dermatoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  GDD
   • ISSN:  2587-1692
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 127.
  • Güncel Pediatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Güncel Pediatri
   • ISSN:  1304-9054
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, SCOPUS, EBSCO, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, ProQuest Health & Medical Complete, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 128.
  • Hacettepe Journal of Biology and Chemistry   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hacettepe J Biol Chem
   • ISSN:  1303-5002
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, AgBiotech News and Information; Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts; Biocontrol News and Information; Biotechnology & Bioengineering Abstracts; Botanical Pesticides Abstracts; CAB Abstracts; Crop Physiology Abstracts; Current Index to Statistics (Online Edition); EBSCO; Academic Search Alumni Edition; indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Search Complete; indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Search Elite; indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Search Premier: indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Source Premier: indexed, 2003-06-01 – present ; Advanced Placement Source: indexed, 2003-06-01 – present ; EBSCOhost MegaFILE: indexed, 2003-06-01 – present ; Science and Technology Collection: indexed, 2003-06-01 – present ; TOC Premier: indexed, 2003-06-01 – present ; Environmental Sciences and Pollution management ; Field Crop Abstracts; Forestry Abstracts; Global Health; Grasslands and Forage Abstracts; Helminthological Abstracts; Horticultural Science Abstracts; I N I S Atomindex (Online Edition) (International Nuclear Information System); Index Veterinarius; Irrigation and Drainage Abstracts; Leisure, Recreation and Tourism Abstracts; Leisure Tourism Database Maize Abstracts Online; Microbiology Abstracts; Organic Research Database; Ornamental Horticulture; Plant Breeding Abstracts; Plant Genetic Resources Abstracts; Plant Growth Regulator Abstracts; Referativnyi Zhurnal; Review of Aromatic and Medicinal Plants; Review of Medical and Veterinary Mycology; Review of Plant Pathology; Rice Abstracts (coverage dropped); Seed Abstracts Soils and Fertilizers; Tropical Diseases Bulletin; Veterinary Bulletin; Veterinary Science Database; Water Resources Abstracts (Online, Bethesda); Weed Abstracts (coverage dropped); Wheat, Barley and Triticale Abstracts; Zoological Record,TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 129.
  • Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
   • ISSN:  1302-9282
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini,Index Copernicus International , Open Academic Journals Index (OAJI) , Scientific Indexing Services (SIS), Pleksus-Türk Medline, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı) • 130.
  • Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
   • ISSN:  1308-5328
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO • 131.
  • Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy
   • ISSN:  1300-0608
   • Periyot:  Ocak,Temmuz
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Chemical Abstracts, AgBiotech News and Information, Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts, Biocontrol News and Information, Biotechnology & Bioengineering Abstracts (coverage dropped), Botanical Pesticides Abstracts, CAB Abstracts, Crop Physiology Abstracts, Current Index to Statistics (Online Edition), EBSCOhost, Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search Elite, Academic Search Premier, Academic Source Premier, Advanced Placement Source, EBSCOhost MegaFILE, Science and Technology Collection, TOC Premier, Environmental Sciences and Pollution management, Field Crop Abstracts, Forestry Abstracts, Global Health,Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Abstracts, I N I S Atomindex (Online Edition) (International Nuclear Information System), Index Veterinarius, Irrigation and Drainage Abstract, Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Leisure Tourism Database, Maize Abstracts Online, Microbiology Abstracts, Organic Research Database, Ornamental Horticulture, Plant Breeding Abstracts, Plant Genetic Resources Abstracts, Plant Growth Regulator Abstracts, Referativnyi Zhurnal, Review of Aromatic and Medicinal Plants, Review of Medical and Veterinary Mycology, Review of Plant Pathology, Rice Abstracts (coverage dropped), Seed Abstracts, Soils and Fertilizers, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, Veterinary Science Database, Water Resources Abstracts (Online, Bethesda), Weed Abstracts (coverage dropped), Wheat, Barley and Triticale Abstracts Zoological Record • 132.
  • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Harran Univ Tip Fak Derg
   • ISSN:  1309-4025
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Open-J-Gate, Scirus, Medical-Journals, ElektronischeZeitschriftenbibliothek, Researchgate, Journal Seek, Index Copernicus, Socholar • 133.
  • Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Harran Üniv Vet Fak Derg
   • ISSN:  2146-717X
   • Periyot:  Mayıs,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 134.
  • Haseki Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Haseki Tıp Bülteni
   • ISSN:  1302-0072
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO, Pleksus-Türk Medline, Excerpta Medica/EMBASE, SCOPUS, Cinahl, Engineering Village, Reaxys, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 135.
  • Haydarpaşa Numune Medical Journal   • 136.
  • Hayvansal Üretim   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hay. Üret.
   • ISSN:  1301-9597
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts, AgBiotechNet, Index Copernicus Journal Master List, TÜBİTAK-ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 137.
  • Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
   • ISSN:  1307-9557
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CINAHL, TÜBİTAK /ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 138.
  • Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der.
   • ISSN:  2536-4618
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, ROAD, SOBIAD, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 139.
  • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İnönü Sağ Bil Derg
   • ISSN:  2146-6696
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 140.
  • İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
   • ISSN:  2147-7892
   • Periyot:  Mayıs,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 141.
  • International Dental Research   • 142.
  • İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İst Ftr
   • ISSN:  2458-7761
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 143.
  • İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  IGUSABDER
   • ISSN:  2536-4499
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 144.
  • İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İKSST Derg
   • ISSN:  2148-273X
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 145.
  • İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi   • 146.
  • İstanbul Kuzey Klinikleri   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  North Clin Istanbul
   • ISSN:  2148-4902
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 147.
  • İstanbul Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İstanbul Med J
   • ISSN:  1304-8503
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, EBSCO, CINAHL, PROQUEST, Gale/Cengage Learning, Turkish Medical Index, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 148.
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İst Tıp Fak Derg
   • ISSN:  1305-6441
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 149.
  • İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
   • ISSN:  2146-2372
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 150.
  • İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
   • ISSN:  1305-5151
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Pleksus-Türk Medline • 151.
  • İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
   • ISSN:  1300-4115
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 152.
  • Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JAEMCR
   • ISSN:  1309-534X
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), EMBASE, DOAJ, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, Ulrich's Periodical Directory, Biomedical Research Directory, CrossRef, Electronic Journals Library, Google Scholar, Genamics JournalSeek, NewJour, Open J-Gate, Scirus, Socolar • 153.
  • Journal of Academic Research in Medicine-JAREM   • 154.
  • Journal of Academic Research in Nursing (JAREN)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JAREN
   • ISSN:  2149-4983
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 155.
  • Journal of Basic and Clinical Health Sciences (BACHS)   • 156.
  • Journal of Clinical and Analytical Medicine   • 157.
  • Journal of Clinical and Experimental Investigations   • 158.
  • Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology- JCOG (Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JCOG
   • ISSN:  2619-9467
   • Periyot:  Şubat,Mayıs,Ağustos,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EBSCO/Academic Search Complete, Index Copernicus, EMBASE, Scopus,TUBITAK/ULAKBIM-TR Dizin • 159.
  • Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology (JCRPE)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Clin Res Ped Endo
   • ISSN:  1308-5727
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Science Citation Index-Expanded, PUBMED/Medline, Pubmed Central (PMC), EBSCO, Scopus, EMBASE, Engineering Village, Reaxys, Index Copernicus, Gale/Cengage Learning, Pleksus-Türk Medline • 160.
  • Journal of Contemporary Medicine (Çağdaş Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Contemp Med
   • ISSN:  2146-6009
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Google Scholar, SafetyLit, Genamics Journalseek, DOAJ, Scopemed-Index Scholar,WorldCat, Crossref (DOI) , Pleksus-Türk Medline • 161.
  • Journal of Experimental and Clinical Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Exp Clin Med
   • ISSN:  1309-5129
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, NLM Catalog (PubMed), CEPIEC, Crossref, DOAJ, EMBASE, EBSCOhost, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, Scopus, World Cat • 162.
  • Journal of Experimental and Integrative Medicine   • 163.
  • Journal of Human Rhythm   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Journal of Human Rhythm
   • ISSN:  2149-455X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, ROAD, Science Library Index • 164.
  • Journal of International Dental and Medical Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Int Dent Med Res
   • ISSN:  1309-100X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO-Host Dentistry & Oral Seciences Source, Index Copernicus Journal Master List, Academic Keys, airiti Library • 165.
  • Journal of International Health Sciences and Management   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JIHSAM
   • ISSN:  2149-9519
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 166.
  • Journal of Istanbul Veterinary Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Ist Vet Sci
   • ISSN:  2602-3490
   • Periyot:  Nisan,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 167.
  • Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  LimnoFish
   • ISSN:  2148-9300
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Crossref, Google Scholar • 168.
  • Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine (Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yoğun Bakım Derg
   • ISSN:  1309-6222
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index, EMBASE, Scopus, EMCare, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, HINARI, ProQuest, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 169.
  • Journal of Microbiology and Infectious Diseases   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Microbiol Infect Dis
   • ISSN:  2146-3158
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 170.
  • Journal of Oncological Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Journal of Oncological Sciences
   • ISSN:  2452-3364
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 171.
  • Journal of Oral and Maxillofacial Radiology   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Oral Maxillofac Radiol
   • ISSN:  2321-385X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Baidu Scholar, CNKI (China National Knowledge Infrastructure), EBSCO Publishing's Electronic Databases, Exlibris – Primo Central, Google Scholar, Hinari, Infotrieve, National Science Library, ProQuest, TdNet, Index Copernicus • 172.
  • Journal of Orthodontic Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Orthod Res
   • ISSN:  2321-3833
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini,CNKI (China National Knowledge Infrastructure), EBSCO Publishing's Electronic Databases, Exlibris – Primo Central, Google Scholar, Hinari, Index Copernicus, Infotrieve, Journal Guide, National Science Library, OpenJGate, ProQuest, TdNet, Pelsus-Turk Medline • 173.
  • Journal of Pediatric Infection   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Pediatr Inf
   • ISSN:  1307-1068
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, SCOPUS, CINAHL, Gale/Cengale Learning, Global Health, CAB Abstacts, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 174.
  • Journal of Reconstructive Urology (Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Reconstr Urol
   • ISSN:  2587-0483
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 175.
  • Journal of Sports Science and Medicine   • 176.
  • Journal of the Turkish Academy of Dermatology   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Acad Dermatol
   • ISSN:  1307-394X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 177.
  • Journal of the Turkish German Gynecological Association   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Ger Gynecol Assoc
   • ISSN:  1309-0399
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), PubMed Central, Thomson Reuters, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 178.
  • Journal of Turkish Sleep Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Sleep Med
   • ISSN:  2148-1504
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, CINAHL, Pleksus-Türk Medline • 179.
  • Journal of Urological Surgery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Urol Surg
   • ISSN:  2148-9580
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Pleksus-Türk Medline • 180.
  • Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Journal of Female and Functional Urology
   • ISSN:  2146-2291
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Pleksus-Türk Medline • 181.
  • Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kafkas J Med Sci
   • ISSN:  1307-4504
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 182.
  • Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kafkas Univ Vet Fak Derg
   • ISSN:  1300-6045
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce, Almanca
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,141
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,243
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,495
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,458
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,287
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Scopus, CAB Abstracts, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 183.
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  KSÜ Tıp Fak Der
   • ISSN:  2547-9598
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 184.
  • Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşire Derg
   • ISSN:  2149-4975
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 185.
  • KBB Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi   • 186.
  • KLİMİK Dergisi   • 187.
  • Klinik Psikiyatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Klinik Psikiyatri
   • ISSN:  1302-0099
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PsycINFO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 188.
  • Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
   • ISSN:  2618-5741
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, CINAHL, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 189.
  • Kocaeli Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kocaeli Tıp Dergisi
   • ISSN:  2147-0758
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 190.
  • Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  KOSBİL Dergisi
   • ISSN:  2149-8571
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 191.
  • Kocatepe Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kocatepe Tıp Dergisi
   • ISSN:  1302-4612
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 192.
  • Kocatepe Veteriner Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kocatepe Vet J
   • ISSN:  1308-1594
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Journal Index, Akademik Dizin • 193.
  • Konuralp Tıp Dergisi   • 194.
  • Koşuyolu Kalp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Koşuyolu Heart Journal
   • ISSN:  1300-8706
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 195.
  • Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi   • 196.
  • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  KBB ve BBC Dergisi
   • ISSN:  1300-6525
   • Periyot:  Nisan,Temmuz,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 197.
  • Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi   • 198.
  • Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi (Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Lit Pharm Sci
   • ISSN:  2146-944X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 199.
  • Marmara Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Marmara Med J
   • ISSN:  1309-9469
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe,İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini,EBSCO, SCOPUS, EMBASE, DOAJ, ULRICHS Database, CrossRef, Google Scholar, British Library, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM- TR Dizin • 200.
  • Marmara Pharmaceutical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Marmara Pharm J
   • ISSN:  1309-0801
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ABC Chemistry, EBSCO, CAS, DOAJ, Google Scholar, J-Gate, Index Copernicus, SciFinder, Scopus, Pleksus-Türk Medline • 201.
  • Meandros Medical and Dental Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Meandros Med Dent J
   • ISSN:  2149-9063
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 202.
  • Medeniyet Medical Journal (Göztepe Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Med Med J
   • ISSN:  2149-2042
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scopus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 203.
  • Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences
   • ISSN:  1016-3360
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, WHO Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR), XML Submission System • 204.
  • Medical Science and Discovery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Med Sci Discovery
   • ISSN:  2148-6832
   • Periyot:  Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ULRICHS Database, Proquest, Research Bible, Scholar Google • 205.
  • Medicine Science   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Medicine Science
   • ISSN:  2147-0634
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce, Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopemed, Google Scholar, Akademik Dizin, Free Journals Act • 206.
  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg.
   • ISSN:  2148-2837
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Science Library Index • 207.
  • Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mersin Univ Saglık Bilim Derg
   • ISSN:  1308-0830
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 208.
  • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Lokman Hekim Journal
   • ISSN:  1309-8004
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, Google Scholar • 209.
  • Middle Black Sea Journal of Helath Science   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  MBSJHS
   • ISSN:  2149-7796
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiy Atıf Dizini • 210.
  • Mikrobiyoloji Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mikrobiyol Bul
   • ISSN:  0374-9096
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,286
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,354
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,402
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,611
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,438
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Thomson Scientific, Medline/Pubmed, Scopus, EMBASE, Researchgate, Genamics, BIOSIS, TÜBİTAK-ULAKBİM-TR Dizin • 211.
  • MIRT- Molecular Imaging and Radionuclide Therapy (Turkish Journal of Nuclear Medicine)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mol Imaging Radionucl Ther
   • ISSN:  2146-1414
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PUBMED/ Medline, Gale/Cengage Learning, EBSCO, CINAHL, ProQuest Health & Medical Complete, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 212.
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mugla Med J
   • ISSN:  2148-8118
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Academic Keys (Unclocking Academic Careers), Research Bible, Advanced Science Index • 213.
  • Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg
   • ISSN:  1308-7185
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CrossRef, Google Scholar, HINARI, Academic Keys, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 214.
  • Neurological Sciences and Neurophysiology (Journal of Neurological Sciences-Turkish)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Neurol Sci Neurophysiol
   • ISSN:  1308-8472
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,071
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,058
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,138
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,136
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, PubMed-Medline, ISI (Neuroscience citation index), EMBASE, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, OCLC, World Cat, DG Database, Ulrich's International Periodicals Directory, Free Medical Journals, Ege University Library, Bilkent University Library, Neurology Linx, NewJour, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 215.
  • Niche (Journal of Cellular Therapy and Regenerative Medicine )   • 216.
  • Nobel Medicus   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Nobel Med
   • ISSN:  1305-2381
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,054
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,056
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,036
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,039
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,091
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, British Library, EBSCO, Elsevier Bibliographic Database, EMBASE, Scopus, Pleksus- Türk Medline • 217.
  • Nörodavranış Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JNBS
   • ISSN:  2149-1909
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, ScopeMed, Türk Psikiyatri Dizini • 218.
  • Nöropsikiyatri Arşivi   • 219.
  • Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  OTSBD
   • ISSN:  2459-1467
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Google Scholar • 220.
  • Ortadoğu Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ortadoğu Tıp Dergisi
   • ISSN:  1309-3630
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 221.
  • Pamukkale Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Pam Tıp Derg
   • ISSN:  1305-0865
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 222.
  • Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi   • 223.
  • Pediatric Heart Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Pediatric Heart J
   • ISSN:  2148-4910
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 224.
  • Pediatric Urology Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ped Urol Case Rep
   • ISSN:  2148-2969
   • Periyot:  Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, J-Gate, Google Scholar, Medical Journals Links, Research Bible, Cross Ref, EZB (Electronic Journals Library), OCLC-WorldCat, Ulrichsweb, CNKI Scholar, Journal Index, Akademik Dizin, SCIARY (Worldwide Science Educational Library), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), NewJour, Scientific Indexing Services (SIS), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor RPI, Open Access Library (OAL), JournalTOCs, HINARI, NAIST, ICMJE, PubsHub, AcademicKeys, OAJI, OpenAIRE • 225.
  • Perinatoloji Dergisi   • 226.
  • Prusias Medical Journal   • 227.
  • Psikiyatri Hemşireliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Psikiyatri Hemşireliği Dergisi
   • ISSN:  1309-3568
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Index Copernicus, Gale/Cengage Learning • 228.
  • Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
   • ISSN:  1309-0674
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimleri İndeksi) ,Chemical Abstracts (CAS), CAPlus, SciFinder, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Psychology & Psychiatry , Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Academic Search Complete, EBSCO TOC Premier, EMCare - Elsevier, Google Scholar, Index Copernicus, Index Scholar, OAIster / WorldCat, Open J Gate , ProQuest Health & Medical Complete, ProQuest Psychology, PsycINFO, Research Gate, Scientific Commons, Sciverse Scopus, Socoloar, Summon Serials Solutions, Pleksus-Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Ulrich's database • 229.
  • Psychiatry and Behavioral Sciences (Journal of Mood Disorders)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Psychiatry and Behavioral Sciences
   • ISSN:  2636-834X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO TOC Primer, Citefactor, ScopeMed, Index Scholar, Index Copernicus, Cabell's Directory, Google Scholar, Ulricsh's Database, Open J Gate, Journalindex.net, Journal TOCs, Worldcat, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Genamics, Researchbib, Hinari, ISRA (International Society for Research Activity), ASI (Advanced Sciences Index), Akademik Diniz, Pleksus-Türk Medline, Türk Pskiyatri Dizini • 230.
  • Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (Klinik Psikofarmakoloji Bülteni)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
   • ISSN:  2475-0573
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,353
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,273
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,260
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,366
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-E (Science Citation Index- Expanded), EMBASE (Excerpta Medica), Scopus, PsychINFO/Psychological Abstracts, PsycSCAN: Psychopharmacology, Curent Awareness in Biological Sciences (CABS), Chemical Abstracts(CAS), Citefactor, Elsevier BIOBASE, DOAJ, Cabell's Directory, Google Scholar, International Pharmaceutical Abstracts (IPA), Index Copernicus, EBSCO host Current Abstracts, EbscoHost TOC premier, ProQuest Health & Medical Complete, PROQUEST DATABASE : ProQuest Psychology Journals, HINARI, Thomson Master Journal List, British Library Direct, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 231.
  • Respiratory Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Respir Case Rep
   • ISSN:  2147-2475
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, EMBASE, Index Copernicus, Academic index, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 232.
  • Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Romatol Tıp Rehab
   • ISSN:  1300-0691
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE • 233.
  • Sağlık Akademisyenleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Health Care Acad J
   • ISSN:  2148-7472
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ScopeMed, Akademik Dizin, Asos İndeks • 234.
  • Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Sağlık Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  1018-3655
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 235.
  • Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  HSP
   • ISSN:  2148-7588
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 236.
  • Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi (Journal of Health Sciences and Medicine)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Health Sci Med
   • ISSN:  2636-8579
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 237.
  • Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Journal of Health and Nursing Management
   • ISSN:  2149-018X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 238.
  • Sakarya Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Sakarya Med J
   • ISSN:  2146-2585
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 239.
  • Selcuk Dental Journal (Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi)   • 240.
  • Selçuk Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Selçuk Tıp Derg
   • ISSN:  1017-6616
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 241.
  • Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ŞEEAH Tıp Bülteni
   • ISSN:  1302-7123
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's Database, Open J-Gate, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 242.
  • Smyrna Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Smyrna Tıp Dergisi
   • ISSN:  2146-670X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Open J-Gate, Scholar • 243.
  • Solunum Hastalıkları   • 244.
  • Southern Clinicis of Istanbul Eurasia (Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  South Clin Ist Euras
   • ISSN:  2587-0998
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Learning, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 245.
  • Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JSSR
   • ISSN:  2548-0723
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Asos Indeks, Akademik Dizin, Academic Keys, Journal Factor, Türk Eğitim İndeksi, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar • 246.
  • Spor Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Spor Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  1300-3119
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM- Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı • 247.
  • Spor Hekimliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Sports Med
   • ISSN:  1300-0551
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe-İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 248.
  • STED-Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Sted
   • ISSN:  1300-0853
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 249.
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  SDÜ Tıp Fak Derg
   • ISSN:  1300-7416
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, EBSCOHost, DOAJ • 250.
  • Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tepecik Eğit Hast Derg
   • ISSN:  1305-7073
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, • 251.
  • The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)   • 252.
  • The Anatolian Journal of Family Medicine   • 253.
  • The Annals of Eurasian Medicine   • 254.
  • The Eurasian Journal of Medicine (Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eurasian J Med
   • ISSN:  1308-8742
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, Scopus, EMCare, DOAJ, EBSCO, CINAHL, Index Copernicus, GALE, ProQuest, TÜBİTAK-ULAKBİM-TR Dizin • 255.
  • The European Research Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eur Res J
   • ISSN:  2149-3189
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, OpenAIRE, ResearchBib Academic Resource Index, AcademicKeys, Bielefeld Academic Search Engine -BASE, Scientific Indexing Services – SIS, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Max Perutz Library, CrossRef – Digital Object Identifiers, ResearchGate, InfoBase Index, Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa – PBN), EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) Electronic Journals Library, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS) Research Database, CiteFactor, Airiti Library, KVK – Zeitschriftendatenbank (ZDB), WILBERT (Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool), FreeFullPDF, J-Gate – The Largest E-Journal Database, Scilit – A database of scientific & scholarly literature, Journal Index – Academic Journals Web Adsresses, Universitätsbibliothek Ilmenau, Bayerische StaatsBibliothek (BSB), JournalGuide, Gaudeamus Academia, Pleksus-Türk Medline • 256.
  • The Journal of Breast Health (Meme Sağlığı Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Breast Health
   • ISSN:  1306-0945
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 257.
  • The Journal of International Advanced Otology   • 258.
  • The Journal of Pediatric Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  The Journal of Pediatric Research
   • ISSN:  2147-9445
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Pleksus Türk Medline • 259.
  • The Journal of Turkish Spinal Surgery   • 260.
  • The Turkish Journal of Gastroenterology   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Gastroenterol
   • ISSN:  1300-4948
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,484
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,642
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,472
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,484
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,470
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Scopus, CINAHL, EBSCO-Host, DOAJ, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 261.
  • The Turkish Journal of Pediatrics   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Pediatr
   • ISSN:  0041-4301
   • Periyot:  Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,333
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,340
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,441
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,558
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  -
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, BIOSIS Previews, CABI Abstracts, EMBASE, EBSCOhost, IBIDS, ProQuest, • 262.
  • The World Clinics Journal of Medical Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  World Clin J Med Sci
   • ISSN:  2564-7628
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 263.
  • Tıp Araştırmaları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tıp Araştırmaları Dergisi
   • ISSN:  1304-3870
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 264.
  • Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  TED
   • ISSN:  1303-328X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi • 265.
  • Toplum ve Sosyal Hizmet   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Toplum ve Sosyal Hizmet
   • ISSN:  2147-3374
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Index Copernicus, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı • 266.
  • TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni   • 267.
  • Tüberküloz ve Toraks Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tuberk Toraks
   • ISSN:  0494-1373
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus, Medline EMBASE, Excerpta Medica, CABI Publishing, Ulrichsweb.com - SerialsSolutions, EBSCOhost Research Databases, Pubshub, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 268.
  • Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi)   • 269.
  • Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi   • 270.
  • Türk Biyokimya Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Biochem
   • ISSN:  0250-4685
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,274
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,229
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,258
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,211
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,173
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Embase, Scopus, Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 271.
  • Türk Dermatoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Dermatol
   • ISSN:  1307-7635
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Tükçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline • 272.
  • Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Physiother Rehabil
   • ISSN:  2651-4451
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), CINAHL, Excerpta Medica/EMBASE, AMED Physiotherapy Index, SPORTDiscus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 273.
  • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Gogus Kalp Dama
   • ISSN:  1301-5680
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,094
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,126
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,136
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 274.
  • Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Hij Den Biyol Derg
   • ISSN:  0377-9777
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts, DOAJ, Index Copernicus, CAS, Google Scholar, Open J-Gate, Ulrichsweb and Serials Solutions, NewJour, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, Ovid Link Solver, BASE, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Libsearch, Medoanet, SCOPUS, CrossRef, Pleksus-Türk-Medline, Akademik Türk Dergileri İndeksi, TUBITAK/ULAKBIM- TR Dizin • 275.
  • Türk İmmünoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Immunol
   • ISSN:  2147-8325
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 276.
  • Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi
   • ISSN:  2148-5372
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, SCOPUS, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Google Scholar • 277.
  • Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Arch Turk Soc Cardiol
   • ISSN:  1016-5169
   • Periyot:  Ocak,Mart,Nisan,Haziran,Temmuz,Eylül,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), Index Medicus, SCOPUS, EMBASE, Index Copernicus, EBSCO, ÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 278.
  • Türk Klinik Biyokimya Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Klinik Biyokimya Derg
   • ISSN:  1304-0790
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 279.
  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Mikrobiyol Cem Derg
   • ISSN:  0258-2171
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 280.
  • Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Neph Dial Transpl
   • ISSN:  1300-7718
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Index Copernicus, Scopemed, SCOPUS, DOAJ, EBSCO, Araştırmax, Free Medical Journals, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 281.
  • Türk Nöroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Nöroloji Dergisi
   • ISSN:  1301-062X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJ, Index Copernicus, Scopus, EBSCO, Pleksus-Türk Medline • 282.
  • Türk Nöroşirürji Dergisi   • 283.
  • Türk Oftalmoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Ophthalmol
   • ISSN:  1300-0659
   • Periyot:  Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO, Scopus, CINAHL, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 284.
  • Türk Osteoporoz Dergisi   • 285.
  • Türk Otorinolarengoloji Arşivi   • 286.
  • Türk Patoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Patoloji Derg
   • ISSN:  1018-5615
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Medline/PubMed, HINARI, SCOPUS, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, WorldCat, Microsoft Academic Search, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 287.
  • Türk Pediatri Arşivi   • 288.
  • Türk Psikiyatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Psikiyatri Derg
   • ISSN:  1300-2163
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,576
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,471
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,434
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,615
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,582
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SSCI, Index Medicus (PubMed-Medline), Pscyh-Info, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 289.
  • Türk Psikoloji Dergisi   • 290.
  • Türk Psikoloji Yazıları   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Psiko Yaz
   • ISSN:  1301-961
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PSYC Info, Psychological Abstracts, TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı • 291.
  • Türk Rinoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkish J Rhinology
   • ISSN:  1305-4732
   • Periyot:  Ocak
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 292.
  • Türk Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Med J
   • ISSN:  1307-1858
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 293.
  • Türk Yoğun Bakım Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Intense Care
   • ISSN:  2602-2974
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Gale/Cengage Learning, ProQuest Health & Medical Complete, CINAHL Complete Database, EBSCO Database, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 294.
  • Türkderm- Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkderm
   • ISSN:  1019-214X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,130
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,088
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,120
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,045
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini,Emerging Sources Citation Index (ESCI), EMBASE, EBSCO, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Gale/Cengage Learning, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 295.
  • Turkish Journal of Clinics and Laboratory   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Clin Lab
   • ISSN:  1309-7237
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, CrossRef, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 296.
  • Turkish Journal of Colorectal Disease (Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Colorectal Dis
   • ISSN:  1300-6835
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 297.
  • Turkish Journal of Emergency Medicine (Türkiye Acil Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Emerg Med
   • ISSN:  1304-7361
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost, Index Copernicus, DOAJ, Gale/Cengage Learning, SCOPUS, EMBASE, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 298.
  • Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Jem
   • ISSN:  1308-9846
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), EMBASE, EBSCO, SCOPUS, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, British Library Direct, Pleksus-Türk Medline • 299.
  • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  TJFMPC
   • ISSN:  1307-2048
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scopemed, Google Scholar • 300.
  • Turkish Journal of Geriatrics   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkish Journal of Geriatrics
   • ISSN:  1304-2947
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,052
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,106
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,196
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,185
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 301.
  • Turkish Journal of Hematology   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Hematol
   • ISSN:  1300-7777
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,341
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,494
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,340
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, Scopus, CINAHL, Index Copernicus, Gale Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, PUBMED-Medline, PUBMED-Central,Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK-ULAKBİM-TR Dizin • 302.
  • Turkish Journal of Medical Sciences   • 303.
  • Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Soc Obstet Gynecol
   • ISSN:  1307-699X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 304.
  • Turkish Journal of Oncology (Türk Onkoloji Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Onkoloji Dergisi
   • ISSN:  1300-7467
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Emerging Sources Citation Index(ESCI), EMBASE, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, Gale/Cengale Learning • 305.
  • Turkish Journal of Orthodontics (Türk Ortodonti Dergisi)   • 306.
  • Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Pharm Sci
   • ISSN:  1304-530X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Chemical Abstracts, EMBASE, Analytical Abstracts, International Pharmaceutical Abstracts, MAPA, Ulrichs Knowledgebase, TÜBİTAK/ULAKBİM- Tıp Veri Tabanı • 307.
  • Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Phys Med Rehab
   • ISSN:  2587-0823
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,233
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,104
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,082
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, Scopus, SPORTDiscus with Full Text (EBSCOhost), Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 308.
  • Turkish Journal of Plastic Surgery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Plast Surg
   • ISSN:  1300-8475
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 309.
  • Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery   • 310.
  • Turkish Journal of Surgery (Ulusal Cerrahi Dergisi)   • 311.
  • Turkish Journal of Urology   • 312.
  • Turkish Journal of Vascular Surgery (Damar Cerrahi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Vasc Surg
   • ISSN:  2667-4947
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 313.
  • Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences   • 314.
  • Turkish Journal of Zoology   • 315.
  • Turkish Neurosurgery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Neurosurg
   • ISSN:  1019-5149
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,277
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,473
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,624
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,577
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,529
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Index Medicus,MEDLINE-PUBMED, Scopus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 316.
  • Turkish Thoracic Journal (Türk Toraks Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tur Toraks Der
   • ISSN:  1302-7808
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizin, Emerging Sources Citation Index(ESCI), EMBASE, Scopus, EBSCO, CINAHL, Gale/Cengage Learning, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 317.
  • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Aile Hek Derg
   • ISSN:  1303-6637
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Akademik-Scholar, Index Copernicus, EBSCO • 318.
  • Türkiye Biyoetik Dergisi   • 319.
  • Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türkiye Çocuk Hast Derg
   • ISSN:  1307-4490
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 320.
  • Türkiye Halk Sağlığı Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
   • ISSN:  1304-1088
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar Index, PKP Open Archives Harvester, DOAJ , EBSCO • 321.
  • Türkiye Klinikleri Acil Tıp - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Emerg Med-Special Topics
   • ISSN:  2149-5378
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 322.
  • Türkiye Klinikleri Adli Tıp - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Foren Med-Special Topics
   • ISSN:  2149-3804
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 323.
  • Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med
   • ISSN:  1304-5040
   • Periyot:  Mart,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 324.
  • Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  urkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics
   • ISSN:  2149-410X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 325.
  • Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri Journal of Oral and Maxillofacial Radiology-Special Topics
   • ISSN:  2149-570X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 326.
  • Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics
   • ISSN:  2146-8842
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 327.
  • Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri Arch Lung
   • ISSN:  1309-0119
   • Periyot:  Mart,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EBSCO • 328.
  • Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics
   • ISSN:  2146-8826
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 329.
  • Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim
   • ISSN:  1304-0499
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 330.
  • Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics
   • ISSN:  2149-6013
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 331.
  • Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Biostat
   • ISSN:  1308-7894
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, ProQuest, Current Index to Statistics (CIS), EBSCO/Academic Search Complete, Global Impact Factor, Medical Journal Links (MedJoL), TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 332.
  • Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci
   • ISSN:  1306-7656
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EMBASE, Scopus, EBSCO/Academic Search Ultimate, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 333.
  • Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics
   • ISSN:  2149-5696
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 334.
  • Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8818
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 335.
  • Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics
   • ISSN:  2149-3782
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 336.
  • Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics
   • ISSN:  2149-7915
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 337.
  • Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics
   • ISSN:  2149-5998
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 338.
  • Türkiye Klinikleri Dermatoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-880X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 339.
  • Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dermatol
   • ISSN:  1300-0330
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EMBASE, Scopus, EBSCO/Academic Search Ultimat • 340.
  • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dental Sci
   • ISSN:  1300-7734
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, ProQuest, EBSCO/Dentistry & Oral Sciences Source Database Coverage List, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 341.
  • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases
   • ISSN:  2149-3375
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 342.
  • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics
   • ISSN:  2146-8796
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 343.
  • Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri Journal of Obstetrics and Gynecology Nursing-Special Topics
   • ISSN:  2149-598X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 344.
  • Türkiye Klinikleri Dölerme ve Suni Tohumlama - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Reprod Artif Insemin-Special Topics
   • ISSN:  2458-9667
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 345.
  • Türkiye Klinikleri Endodonti - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Endod-Special Topics
   • ISSN:  2149-6005
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 346.
  • Türkiye Klinikleri Endokrinoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics
   • ISSN:  2146-8788
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 347.
  • Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Endocrin
   • ISSN:  1304-0529
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 348.
  • Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics
   • ISSN:  2146-877X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 349.
  • Türkiye Klinikleri Farmakoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics
   • ISSN:  2149-3774
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 350.
  • Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics
   • ISSN:  2146-8761
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 351.
  • Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics
   • ISSN:  2146-8761
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 352.
  • Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8753
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 353.
  • Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol
   • ISSN:  1300-0322
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 354.
  • Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8745
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 355.
  • Türkiye Klinikleri Geriatri - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics
   • ISSN:  2149-5688
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 356.
  • Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics
   • ISSN:  2149-8431
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 357.
  • Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8737
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 358.
  • Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics
   • ISSN:  2146-8729
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 359.
  • Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics
   • ISSN:  2149-536X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 360.
  • Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics
   • ISSN:  2149-4118
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 361.
  • Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Anim Nutr& Nutr Dis-Special Topics
   • ISSN:  2149-5718
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 362.
  • Türkiye Klinikleri Hematoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8710
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 363.
  • Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
   • ISSN:  1308-092X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EBSCO/CINAHL, Index Copernicus International, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 364.
  • Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi   • 365.
  • Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics
   • ISSN:  2149-5726
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 366.
  • Türkiye Klinikleri İmmünoloji Allerji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics
   • ISSN:  2146-8834
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 367.
  • Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics
   • ISSN:  2146-8699
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 368.
  • Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Case Rep
   • ISSN:  1300-0284
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 369.
  • Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8680
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 370.
  • Türkiye Klinikleri Kardiyoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8672
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 371.
  • Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8664
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EBSCO • 372.
  • Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics
   • ISSN:  2146-8656
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 373.
  • Türkiye Klinikleri Laboratuvar Hayvanları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Lab Anim
   • ISSN:  2587-019X
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 374.
  • Türkiye Klinikleri Nefroloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8648
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 375.
  • Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nephrol
   • ISSN:  1304-0502
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 376.
  • Türkiye Klinikleri Nöroloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics
   • ISSN:  2146-863X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 377.
  • Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Neur
   • ISSN:  1304-0537
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 378.
  • Türkiye Klinikleri Nöroşirürji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8621
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 379.
  • Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nucl Med-Special Topics
   • ISSN:  2149-5351
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 380.
  • Türkiye Klinikleri Oftalmoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8613
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 381.
  • Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Ophthalmol
   • ISSN:  1300-0365
   • Periyot:  Şubat,Mayıs,Ağustos,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, Medical Journal Links (MedJoL), TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 382.
  • Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Orthod-Special Topics
   • ISSN:  2149-7990
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 383.
  • Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8605
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 384.
  • Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pediatr
   • ISSN:  1300-0381
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EMBASE, Scopus, EBSCO/Academic Search Ultimate • 385.
  • Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci
   • ISSN:  2146-8540
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 386.
  • Türkiye Klinikleri Periodontoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics
   • ISSN:  2149-5335
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 387.
  • Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8591
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 388.
  • Türkiye Klinikleri Protetik Diş Tedavisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics
   • ISSN:  2149-5386
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 389.
  • Türkiye Klinikleri Psikiyatri - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics
   • ISSN:  2146-8583
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 390.
  • Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics
   • ISSN:  2149-567X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 391.
  • Türkiye Klinikleri Psikoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Psychol-Special Topics
   • ISSN:  2528-9799
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 392.
  • Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Radiat Oncol-Special Topics
   • ISSN:  2149-889X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 393.
  • Türkiye Klinikleri Radyoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8575
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 394.
  • Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Restor Dent-Special Topics
   • ISSN:  2149-5394
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 395.
  • Türkiye Klinikleri Romatoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Rheumatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8702
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 396.
  • Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Health Sci
   • ISSN:  2536-4391
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 397.
  • Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Sports Sci
   • ISSN:  1308-0938
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EBSCO • 398.
  • Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics
   • ISSN:  2149-8326
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 399.
  • Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Genet-Special Topics
   • ISSN:  2548-0782
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 400.
  • Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8567
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 401.
  • Türkiye Klinikleri Tıbbi Patoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics
   • ISSN:  2528-8946
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 402.
  • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Sci
   • ISSN:  1300-0292
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,105
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,082
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,102
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Taban, EMBASE, Scopus, EBSCO/CINAHL, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service (CAS), ProQuest, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 403.
  • Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics
   • ISSN:  2548-0790
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 404.
  • Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Hukuku Tarihi - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special
   • ISSN:  2528-8334
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 405.
  • Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Ethics
   • ISSN:  1303-4332
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 406.
  • Türkiye Klinikleri Üroloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics
   • ISSN:  2146-8559
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 407.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri - Cerrahi Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg- Special Topics
   • ISSN:  2149-5343
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 408.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri - İç Hastalıkları - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics
   • ISSN:  2149-5971
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 409.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Vet Sci
   • ISSN:  1309-6907
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 410.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics
   • ISSN:  2149-5955
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 411.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics
   • ISSN:  2149-8008
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 412.
  • Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım - Özel Konular   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Intensive Care-Special Topics
   • ISSN:  2149-5661
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 413.
  • Türkiye Parazitoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türkiye Parazitol Derg
   • ISSN:  1300-6320
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus-PubMed-Medline, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 414.
  • Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  LLM Dergi
   • ISSN:  2547-9938
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türçke
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 415.
  • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   • 416.
  • Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Uludağ Üniv. Vet. Fak. Derg.
   • ISSN:  1301-3173
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 417.
  • Ulusal Romatoloji Dergisi (RAED Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ulus Romatol Derg
   • ISSN:  2651-2653
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 418.
  • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi   • 419.
  • Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  SSTB
   • ISSN:  2146-8508
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, Araştırmax, Aniji, Asos • 420.
  • Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  UHD
   • ISSN:  2148-4872
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkce, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, CNKI, DRJI, GIF, ESJI, J-GATE, JİSRAF, GIGA, GENAMICS, SİS • 421.
  • Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JACSD
   • ISSN:  2149-245X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, CNKI, DRJI, GIF, ESJI, J-GATE, JİSRAF, GIGA, CENAMICS, SİS • 422.
  • Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  OTSHD
   • ISSN:  2148-5550
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCI, CNKI, DRJI, GIF, ESJI, J-GATE, JİSRAF, GIGA, GENAMICS, SİS • 423.
  • Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  UHPPD
   • ISSN:  2149-2506
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, CNKI, DRJI, GIF, ESJI, J-GATE, JİSRAF, GIGA, CENAMİCS, SİS • 424.
  • Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  UHOD
   • ISSN:  1306-133X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,101
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,349
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,347
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,181
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts (CAS), BIOBASE, EMBASE, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 425.
  • Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  USAYSAD
   • ISSN:  2149-6161
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi • 426.
  • Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimleri
   • ISSN:  2149-8229
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizin, Google Schooler • 427.
  • Üroonkoloji Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Üroonkoloji Bülteni
   • ISSN:  2147-2270
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Pleksus Türk Medline, • 428.
  • Van Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Van Tıp Dergisi
   • ISSN:  1300-2694
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin • 429.
  • Van Veterinary Journal (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Van Vet J
   • ISSN:  2149-3359
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCOhost, CAB Abstracts, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 430.
  • Veteriner Hekimler Derneği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Vet Hekim Der Derg
   • ISSN:  0377-6395
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 431.
  • Viral Hepatit Dergisi   • 432.
  • Yeditepe Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yeditepe Medical Journal
   • ISSN:  1307-279X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 433.
  • Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yeni Symposium
   • ISSN:  1300-8773
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, Scopus, Index Copernicus, DOAJ, PsycINFO • 434.
  • Yeni Üroloji Dergisi   • 435.
  • Yoğun Bakım Dergisi   • 436.
  • Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
   • ISSN:  1302-0498
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 437.
  • Zeynep Kamil Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Zeynep Kamil Tıp Bülteni
   • ISSN:  1300-7971
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı