• - Listede ismi bulunan dergilerin 2008 yılından günümüze kadar yayımlanmış tüm sayıları, Türkiye Atıf Dizini veri tabanında kayıtlıdır.
 • - Türkiye Atıf Dizini'nin ilan ettiği istatistiklerde tüm dergilerin verileri hesaplamalara dâhil edilmektedir.
 • - Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler, makalelerinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim için onay vermiş olan dergilerdir.
 • - Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler arasından, istatistik hesaplama koşullarını karşılayan (bkz: http://www.atifdizini.com/apply/tr-index.html) dergilerin istatistikleri "İstatistik" menüsünde ilan edilmektedir.


 • 1.
  • Abant Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Abant Med J
   • ISSN:  2147-1800
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline • 2.
  • ACED-Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ACED
   • ISSN:  2148-3922
   • Periyot:  Temmuz,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, İSAM, aniji, e-BOOK-ENGINE,Google Akademik, Akademik Tarih, İdeal Online, Research Bible Türk Eğitim İndeksi, ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, EBSCO • 3.
  • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ACU Sağlık Bil Derg
   • ISSN:  1309-470X
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 4.
  • Acta Medica Anatolia   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Acta Med Anatol
   • ISSN:  2148-2357
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, The Directory of Research Journal Indexing, ODIS, TÜBİTAK/ULAKBİM-JournalPark • 5.
  • Acta Odontologica Turcica (Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Acta Odontol Turc
   • ISSN:  2147-690X
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Sherpa/Romeo, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 6.
  • Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica   • 7.
  • Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  2147-1630
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Index Copernicus, Akademik Dizin, Araştırmax, New Jour, Journal Index • 8.
  • Adli Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Adli Tıp Bülteni
   • ISSN:  1300-865X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 9.
  • Adli Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ATD
   • ISSN:  1018-5275
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 10.
  • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi
   • ISSN:  1302-6755
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 11.
  • Ağrı Dergisi   • 12.
  • Akademik Gastroenteroloji Dergisi   • 13.
  • Akademik Geriatri Dergisi   • 14.
  • Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  1309-5471
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 15.
  • Anadolu Kardiyoloji Dergisi   • 16.
  • Anadolu Psikiyatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anadolu Psikiyatri Derg
   • ISSN:  1302-6631
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,310
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,136
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,184
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,196
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, PsycINFO, Index Copernicus, EMBASE, Scopus, Journal Citaiton Reports (JCR), CIRRIE Database of International Rehabilitation, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 17.
  • Anatolian Journal of Clinical Investigation   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anatol J Clin Investig
   • ISSN:  1307-1173
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, EMBASE, Pleksus-Türk Medline, J-GATE • 18.
  • Anestezi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Anestezi Dergisi
   • ISSN:  1300-0578
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE/ Excerpta Medica, Scopus • 19.
  • Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ADO Klinik Bilimler Dergisi
   • ISSN:  1307-3524
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 20.
  • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi   • 21.
  • Ankara Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ankara Medical Journal
   • ISSN:  1303-2283
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 22.
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası   • 23.
  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   • 24.
  • ANKEM Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ANKEM Derg
   • ISSN:  1301-3114
   • Periyot:  Mart,Eylül,Kasım,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 25.
  • Archives of Rheumatology (Turkish Journal of Rheumatology)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Arch Rheumatol
   • ISSN:  2148-5046
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,043
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,191
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,172
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,225
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, Scopus, CINAHL, Index Copernicus, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, CiteFactor, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 26.
  • Arşiv Kaynak Tarama Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
   • ISSN:  1300-3755
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EbscoHost Academic Search,Index Copernicus, Chemical Abstracts, Index Scholar, Akademik Dizin, Scopemed , DOAJ, DRJI, BASE, Google Scholar , Research Gate, OCLC World Cat, Pleksus-TürkMedline • 27.
  • Astım Allerji İmmünoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Asthma Allergy Immunol
   • ISSN:  1308-9234
   • Periyot:  Mayıs,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCOhost Research Databases, Index Copernicus, CINAHL, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 28.
  • Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Atatürk Üniv Dis Hek Fak Derg
   • ISSN:  1300-9044
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 29.
  • Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg
   • ISSN:  1306-6137
   • Periyot:  Nisan,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstract, CABI, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 30.
  • Bakırköy Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bakırköy Tıp Dergisi
   • ISSN:  1305-9319
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopus, EMBASE, Index Copernicus, DOAJ, Open J-Gate, EBSCO Academic Search Complete, Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, CINAHL, Pleksus-Türk Medline,TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 31.
  • Balıkesir Sağlık Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Balikesir Saglik Bil Derg
   • ISSN:  2146-9601
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 32.
  • Balkan Medical Journal (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)   • 33.
  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi   • 34.
  • BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bidder Tıp Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  1308-8998
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 35.
  • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi
   • ISSN:  2146-9490
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopemed, Google Scholar, Türk Psikiyatri Dizini,Index Copernicus, Türk Medline • 36.
  • Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  BioDiCon
   • ISSN:  1308-5301
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, AGRICOLA; Bibliotheken; Buscador de Archives; Dayang Journal System; DOAJ-Directory of Open Access Journals; EBSCO Publishings databases; Google Scholar; HealthHaven; HKU Scholars Hub.; ICAAP-database; Index Copernicus; Journal Directory, News-of-Science; OhioLINK Databases-OPC4-Online-Katalog der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt; Online-Katalog der UB Clausthal; Paper Search Engine; ProQest-Central To Rechearch Araund The World; Thomson Reuters; Ulakbim; ULRICH’S-The Global Source for Periodicals • 37.
  • Bozok Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Bozok Tıp Derg
   • ISSN:  2146-4006
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 38.
  • Çağdaş Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Çağdaş Tıp Dergisi
   • ISSN:  2146-4189
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Google Scholar, SafetyLit, Genamics Journalseek, DOAJ, Scopemed-Index Scholar,WorldCat, Crossref (DOI) , Pleksus-Türk Medline • 39.
  • Cerrahi Sanatlar Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cer San D
   • ISSN:  1308-0709
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, OJS (Open Journal System), DOAJ, Harvester 2 • 40.
  • Clinical Dentistry and Research   • 41.
  • Çocuk Dergisi   • 42.
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
   • ISSN:  0010-0161
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Global Health, EMBASE/Excrepta Medica, EBSCO, IBIDS, SERLINE • 43.
  • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi   • 44.
  • Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cukurova Medical Journal
   • ISSN:  0250-5150
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EbscoHOST, Google Scholar, ScopeMed, Index Scholar, Index Copernicus, Akademik Dizin, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), DOAJ, Pleksus- Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 45.
  • Cumhuriyet Dental Journal   • 46.
  • Cumhuriyet Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Cumhuriyet Tıp Derg
   • ISSN:  1305-0028
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Chemical Abstracts Service (CAS), TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 47.
  • Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yoğun Bakım Derg
   • ISSN:  1309-1689
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest , Index Copernicus • 48.
  • Damar Cerrahi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Damar Cer Derg
   • ISSN:  1301-1839
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 49.
  • Dergi-Kardiyovasküler Cerrahi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Journal-Cardiovascular Surgery
   • ISSN:  2147-6535
   • Periyot:  Şubat,Mayıs,Ağustos,Kasım
   • Yayın Dili:  İngilizce, Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopemed, Index Copernicus, Google Scholar. • 50.
  • Dermatoz   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dermatoz
   • ISSN:  1309-4262
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 51.
  • Diagnostic and Interventional Radiology   • 52.
  • Dicle Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dicle Med J
   • ISSN:  1300-2945
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest, CrossRef, Pleksus Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 53.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  DEUHFED
   • ISSN:  1308-3031
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı, Pleksuk-Türk Medline • 54.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
   • ISSN:  1300-6622
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 55.
  • Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
   • ISSN:  1018-8681
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopus, EMBASE, Ebsco Academic Search Complete, EBSCO TOC Premier, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, DOAJ, Summon Serial Solutions, Ulrich's Database , Open J-Gate, ScopeMed, Academic Journals Database, Citefactor, Türk Psikiyatri Dizini, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 56.
  • Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
   • ISSN:  2146-443X
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 57.
  • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Düzce Tıp Dergisi
   • ISSN:  1307-671X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, EBSCO, Embase, Scopus, TÜBİTAK-ULAKBİM- Tıp Veri Tabanı • 58.
  • Eastern Journal of Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eastern Journal of Medicine
   • ISSN:  1301-0883
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, AMED Allied and Complementary Medicine, Chemical Abstracts Service (CAS), ProQuest Health & Medical Complete, Ulrich's Periodicals Directory. • 59.
  • Ege Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ege Tıp Dergisi
   • ISSN:  1016-9113
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 60.
  • Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi   • 61.
  • Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
   • ISSN:  1300-3046
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 62.
  • Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eklem Hastalik Cerrahisi
   • ISSN:  1305-8282
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,250
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,404
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,708
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,656
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,634
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Index Medicus/MEDLINE, Index Copernicus,Scopus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 63.
  • El ve Mikrocerrahi   • 64.
  • Endoskopi Dergisi   • 65.
  • Epilepsi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Epilepsi
   • ISSN:  1300-7157
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, DOAJ, Gale-Cengage Learning, Pleksus-Türk Medlina • 66.
  • Erciyes Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Erciyes Med J
   • ISSN:  1300-199X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, Scopus, CINAHL, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CAS, CAB Abstracts, Global Health, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 67.
  • Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Erciyes Üniv Vet Fak Derg
   • ISSN:  1304-7280
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca,
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts, Global Health,TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 68.
  • Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
   • ISSN:  2147-8945
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 69.
  • Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Etlik Vet Mikrobiyol Derg
   • ISSN:  1016-3573
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 70.
  • Eurasian Journal of Anthropology   • 71.
  • Eurasian Journal of Family Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Euras J Fam Med
   • ISSN:  2147-3161
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 72.
  • Eurasian Journal of Pulmonology (Solunum)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eurasian J Pulmonol
   • ISSN:  2148-3620
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, EBSCO, CINAHL, ProQuest, TÜBİTAK-ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 73.
  • Eurasian Journal of Veterinary Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eurasian J Vet Sci
   • ISSN:  1309-6958
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, CAB Abstracts, Veterinary Bulletin, Veterinary Science Database, Index Veterinarius, Dairy Science Abstracts, Animal Breeding Abstracts, Agricultural Engineering Abstracts , Global Health, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts , Forest Products Abstracts , Grasslands and Forage Abstracts , Helminthological Abstracts , Rural Development Abstracts , Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts , Sugar Industry Abstracts , Tropical Disaeases Bulletin , Wheat, Barley and Tritacale Abstracts, Maize Abstracts, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 74.
  • European Journal of General Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eur j Gen Med
   • ISSN:  1304-3889
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Bioline International, Chemical Abstracts Service (CAS), CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 75.
  • European Journal of Surgical Sciences   • 76.
  • Experimental and Clinical Transplantation   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Exp Clin Transplant
   • ISSN:  1304-0855
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,595
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,832
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,813
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,588
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,798
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EBSCO, Excerpta Medica, Index Copernicus, MEDLINE • 77.
  • Fırat Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Fırat Tıp Dergisi
   • ISSN:  1300-9818
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service (CAS), CAB Abstract, Global Health Database, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 78.
  • Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  F Ü Sağ Bil Tıp Derg
   • ISSN:  1308-9315
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, CAB Abstracts Global Health, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 79.
  • Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  FÜ Sağ Bil Vet Derg
   • ISSN:  1308-9323
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts/Global Health, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 80.
  • Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  F N Hem Derg
   • ISSN:  2147-4923
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 81.
  • Gazi Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gazi Med J
   • ISSN:  1300-056X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 82.
  • Gaziantep Medical Journal (Gaziantep Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gaziantep Med J
   • ISSN:  2148-3132
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Google Scholar, Index Scholar, Crossref, Akademik Dizin, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 83.
  • Genel Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Genel Tıp Derg
   • ISSN:  1301-191X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 84.
  • Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Geriatr Neuropsychiatr
   • ISSN:  1308-9242
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe- İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 85.
  • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi   • 86.
  • Göztepe Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Göztepe Tıp Dergisi
   • ISSN:  1300-526X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scopus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 87.
  • Gülhane Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gülhane Tıp Derg
   • ISSN:  1302-0471
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Elsevier Bibliographic Database, Directory of Open Access Journals, ScopeMed, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 88.
  • Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  2146-9954
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce, Almanca
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 89.
  • Güncel Pediatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Güncel Pediatri
   • ISSN:  1304-9054
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, SCOPUS, EBSCO, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 90.
  • Hacettepe Journal of Biology and Chemistry   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hacettepe J Biol Chem
   • ISSN:  1303-5002
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, AgBiotech News and Information; Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts; Biocontrol News and Information; Biotechnology & Bioengineering Abstracts; Botanical Pesticides Abstracts; CAB Abstracts; Crop Physiology Abstracts; Current Index to Statistics (Online Edition); EBSCO; Academic Search Alumni Edition; indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Search Complete; indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Search Elite; indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Search Premier: indexed, 2003-06-01 – present ; Academic Source Premier: indexed, 2003-06-01 – present ; Advanced Placement Source: indexed, 2003-06-01 – present ; EBSCOhost MegaFILE: indexed, 2003-06-01 – present ; Science and Technology Collection: indexed, 2003-06-01 – present ; TOC Premier: indexed, 2003-06-01 – present ; Environmental Sciences and Pollution management ; Field Crop Abstracts; Forestry Abstracts; Global Health; Grasslands and Forage Abstracts; Helminthological Abstracts; Horticultural Science Abstracts; I N I S Atomindex (Online Edition) (International Nuclear Information System); Index Veterinarius; Irrigation and Drainage Abstracts; Leisure, Recreation and Tourism Abstracts; Leisure Tourism Database Maize Abstracts Online; Microbiology Abstracts; Organic Research Database; Ornamental Horticulture; Plant Breeding Abstracts; Plant Genetic Resources Abstracts; Plant Growth Regulator Abstracts; Referativnyi Zhurnal; Review of Aromatic and Medicinal Plants; Review of Medical and Veterinary Mycology; Review of Plant Pathology; Rice Abstracts (coverage dropped); Seed Abstracts Soils and Fertilizers; Tropical Diseases Bulletin; Veterinary Bulletin; Veterinary Science Database; Water Resources Abstracts (Online, Bethesda); Weed Abstracts (coverage dropped); Wheat, Barley and Triticale Abstracts; Zoological Record,TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 91.
  • Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
   • ISSN:  1302-9282
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 92.
  • Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi   • 93.
  • Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi   • 94.
  • Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy
   • ISSN:  1300-0608
   • Periyot:  Ocak,Temmuz
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Chemical Abstracts, AgBiotech News and Information, Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts, Biocontrol News and Information, Biotechnology & Bioengineering Abstracts (coverage dropped), Botanical Pesticides Abstracts, CAB Abstracts, Crop Physiology Abstracts, Current Index to Statistics (Online Edition), EBSCOhost, Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search Elite, Academic Search Premier, Academic Source Premier, Advanced Placement Source, EBSCOhost MegaFILE, Science and Technology Collection, TOC Premier, Environmental Sciences and Pollution management, Field Crop Abstracts, Forestry Abstracts, Global Health,Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Abstracts, I N I S Atomindex (Online Edition) (International Nuclear Information System), Index Veterinarius, Irrigation and Drainage Abstract, Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Leisure Tourism Database, Maize Abstracts Online, Microbiology Abstracts, Organic Research Database, Ornamental Horticulture, Plant Breeding Abstracts, Plant Genetic Resources Abstracts, Plant Growth Regulator Abstracts, Referativnyi Zhurnal, Review of Aromatic and Medicinal Plants, Review of Medical and Veterinary Mycology, Review of Plant Pathology, Rice Abstracts (coverage dropped), Seed Abstracts, Soils and Fertilizers, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, Veterinary Science Database, Water Resources Abstracts (Online, Bethesda), Weed Abstracts (coverage dropped), Wheat, Barley and Triticale Abstracts Zoological Record • 95.
  • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Harran Univ Tip Fak Derg
   • ISSN:  1309-4025
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Open-J-Gate, Scirus, Medical-Journals, ElektronischeZeitschriftenbibliothek, Researchgate, Journal Seek, Index Copernicus, Socholar • 96.
  • Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   • 97.
  • Haseki Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Haseki Tıp Bülteni
   • ISSN:  1302-0072
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO, Pleksus-Türk Medline, Excerpta Medica/EMBASE, SCOPUS, Cinahl, Engineering Village, Reaxys, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 98.
  • Hayvansal Üretim   • 99.
  • Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
   • ISSN:  1307-9557
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CINAHL • 100.
  • Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi   • 101.
  • International Dental Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Int Dent Res
   • ISSN:  2146-1767
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, EBSCO • 102.
  • İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İKSST Derg
   • ISSN:  2148-273X
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 103.
  • İstanbul Kuzey Klinikleri   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  North Clin Istanbul
   • ISSN:  2148-4902
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 104.
  • İstanbul Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İstanbul Med J
   • ISSN:  1304-8503
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, EBSCO, CINAHL, PROQUEST, Gale/Cengage Learning, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 105.
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi   • 106.
  • İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İstanbul Üniv Vet Fak Derg
   • ISSN:  0250-2836
   • Periyot:  Ocak,Temmuz
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, AgBiotechNet, Animal Breeding Abstracts, Animal Science Database, CAb Abstracats, Dairy Science Abstract, Helmintological Abstracts, Index Veterinarius, Nutrition Abstracst and Reviews Series B: Livestock Feeds, Nutrition and Food Database, Parasitology Database, Poultry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, Scopus, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, VetMed Resource, Zoological Record, TÜBİTAK/Ulakbim-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 107.
  • İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi   • 108.
  • İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İ Bozyaka EAH Tıp Der
   • ISSN:  1305-5151
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Pleksus-Türk Medline • 109.
  • İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
   • ISSN:  1300-4115
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 110.
  • İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tepecik Eğit Hast Derg
   • ISSN:  1305-7073
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, • 111.
  • Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JAEMCR
   • ISSN:  1309-534X
   • Periyot:  Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, DOAJ, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, Ulrich's Periodical Directory, Biomedical Research Directory, CrossRef, Electronic Journals Library, Google Scholar, Genamics JournalSeek, NewJour, Open J-Gate, Scirus, Socolar • 112.
  • Journal of Academic Research in Medicine-JAREM   • 113.
  • Journal of Clinical and Analytical Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Clin Anal Med
   • ISSN:  1309-0720
   • Periyot:  Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, EMBASE, Scopus, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 114.
  • Journal of Clinical and Experimental Investigations   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Clin Exp Invest
   • ISSN:  1309-8578
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 115.
  • Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology (JCRPE)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Clin Res Ped Endo
   • ISSN:  1308-5727
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Science Citation Index-Expanded, PUBMED/Medline, Pubmed Central (PMC), EBSCO, Scopus, EMBASE, Engineering Village, Reaxys, Index Copernicus, Gale/Cengage Learning, Pleksus-Türk Medline • 116.
  • Journal of Experimental and Clinical Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Exp Clin Med
   • ISSN:  1309-5129
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, NLM Catalog (PubMed), CEPIEC, Crossref, DOAJ, EMBASE, EBSCOhost, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, Scopus, World Cat • 117.
  • Journal of Experimental and Integrative Medicine   • 118.
  • Journal of International Dental and Medical Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Int Dent Med Res
   • ISSN:  1309-100X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO-Host Dentistry & Oral Seciences Source, Index Copernicus Journal Master List, Academic Keys, airiti Library • 119.
  • Journal of İstanbul University Faculty of Dentistry   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Istanbul Univ Dishek Fak
   • ISSN:  0257-8212
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCOHost, Proquest, Google Scholar, Research Gate, Free Medical Journals, Open J-Gate, Ulrichs Web, Genamics, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, CAS, Journals TOC's, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 120.
  • Journal of Medical Updates   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Med Updates
   • ISSN:  2146-3840
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 121.
  • Journal of Microbiology and Infectious Diseases   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Microbiol Infect Dis
   • ISSN:  2146-3158
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 122.
  • Journal of Mood Disorders   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JMOOD
   • ISSN:  2146-1473
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ScopeMed, Google Scholar, Open J Gate, Ulricsh's Database, Index Scholar, Index Copernicus, Cabell's Directory, Pleksus-Türk Medline, Türk Pskiyatri Dizini • 123.
  • Journal of Neurological Sciences-Turkish   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Neurol Sci Turk
   • ISSN:  1302-1664
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,058
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,138
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,136
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, PubMed-Medline, ISI (Neuroscience citation index), EMBASE, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, OCLC, World Cat, DG Database, Ulrich's International Periodicals Directory, Free Medical Journals, Ege University Library, Bilkent University Library, Neurology Linx, NewJour, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 124.
  • Journal of Orthodontic Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Orthod Res
   • ISSN:  2321-3833
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Caspur, EBSCO Publishing's Electronic Databases, Expanded Academic ASAP, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, National Science Library, OpenJGate, SCOLOAR, SIIC databases, Summon by Serial Solutions and Ulrich's International Periodical Directory • 125.
  • Journal of Pediatric Infection   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Pediatr Inf
   • ISSN:  1307-1068
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, SCOPUS, CINAHL, Gale/Cengale Learning, Global Health, CAB Abstacts, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 126.
  • Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  FTR Bil Der
   • ISSN:  1309-3843
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizin, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO Database, TurkMed Turkish MedLine,TUBITAK/ULAKBIM -Tıp Veri Tabanı • 127.
  • Journal of Sports Science and Medicine   • 128.
  • Journal of the Turkish Academy of Dermatology   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Acad Dermatol
   • ISSN:  1307-394X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 129.
  • Journal of the Turkish German Gynecological Association   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Ger Gynecol Assoc
   • ISSN:  1309-0399
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PubMed Central, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 130.
  • Journal of Turkish Sleep Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Sleep Med
   • ISSN:  2148-1504
   • Periyot:  Nisan,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Pleksus-Türk Medline • 131.
  • Journal of Urological Surgery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Urol Surg
   • ISSN:  2148-9580
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Pleksus-Türk Medline • 132.
  • Kadın Doğum Dergisi   • 133.
  • Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Journal of Female and Functional Urology
   • ISSN:  2146-2291
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Pleksus-Türk Medline • 134.
  • Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kafkas J Med Sci
   • ISSN:  1307-4504
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 135.
  • Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kafkas Univ Vet Fak Derg
   • ISSN:  1300-6045
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce, Almanca
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,141
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,243
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,495
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,458
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,287
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Scopus, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 136.
  • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Kartal TR
   • ISSN:  1302-485x
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Learning, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 137.
  • KBB Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi   • 138.
  • KLİMİK Dergisi   • 139.
  • Klinik Psikiyatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Klinik Psikiyatri
   • ISSN:  1302-0099
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PsycINFO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 140.
  • Klinik Psikofarmakoloji Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Klin Psikofarmakol B
   • ISSN:  1017-7833
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,353
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,273
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,260
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,366
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, PsychINFO/Psychological Abstracts, PsycSCAN: Psychopharmacology, Curent Awareness in Biological Sciences (CABS), Chemical Abstracts(CAS), Elsevier BIOBASE, International Pharmaceutical Abstracts (IPA), Index Copernicus, EBSCO-Host Current Abstracts, EBSCO-Host TOC premie, ProQuest Health & Medical Complete , ProQuest Psychology, DOAJ, Scopus, Scopemed,Cabell's Directory, ISI Master Journal List, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 141.
  • Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi   • 142.
  • Klinik Tıp Pediatri Dergisi   • 143.
  • Klinik Tıp Solunum Aktüel   • 144.
  • Kocaeli Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kocaeli Tıp Dergisi
   • ISSN:  2147-0758
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:   • 145.
  • Kocatepe Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kocatepe Tıp Dergisi
   • ISSN:  1302-4612
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 146.
  • Kocatepe Veteriner Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kocatepe Vet J
   • ISSN:  1308-1594
   • Periyot:  Ocak,Temmuz
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Journal Index, Akademik Dizin • 147.
  • Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Kolon Rektum Hast Derg
   • ISSN:  1300-6835
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 148.
  • Konuralp Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Konuralp Tıp Dergisi
   • ISSN:  1309-3878
   • Periyot:  Mart,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Global Impact Factor (GIF) - 2012 - 0.399 , CAS Databases, EMBASE, HINARI®WHO, CABI Databases, CAB Abstracts, Global Health Database, Environmental Science Database, Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Nutrition Abstracts and Reviews Series A: Human and Experimental, Nutrition and Food Sciences Database, Parasitology Database, Protozoological Abstracts, Sugar Industry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, Review of Medical and Veterinary Entomology, Tropical Diseases Bulletin, EBSCOhost™ databases, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, BASE, MedOANet, Open J-Gate, IndexScholar, Socol@r, Academic Journals Database, JournalTOCs, TurkMedline, • 149.
  • Koşuyolu Kalp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Koşuyolu Heart Journal
   • ISSN:  1300-8706
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 150.
  • Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi   • 151.
  • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  KBB ve BBC Dergisi
   • ISSN:  1300-6525
   • Periyot:  Nisan,Temmuz,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 152.
  • Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi   • 153.
  • Marmara Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Marmara Med J
   • ISSN:  1309-9469
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe,İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, SCOPUS, EMBASE, DOAJ, ULRICHS Database, CrossRef, Google Scholar, British Library, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM- Tıp Veri Tabanı • 154.
  • Marmara Pharmaceutical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Marmara Pharm J
   • ISSN:  1309-0801
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ABC Chemistry, EBSCO, CAS, DOAJ, Google Scholar, J-Gate, Index Copernicus, SciFinder, Scopus, Pleksus-Türk Medline • 155.
  • Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  MÜSBED
   • ISSN:  2146-3654
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, ScopeMed, Ulrich's Database, Open J-Gate, ABC-Chemistry, CINAHL, Chemical Abstracts (CAS), Pleksus-Türk Medline • 156.
  • Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences
   • ISSN:  1016-3360
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, WHO Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR), XML Submission System • 157.
  • Medical Science and Discovery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Med Sci Discovery
   • ISSN:  2148-6832
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Research Bible,ULRICHS Database, Scholar Google • 158.
  • Medicine Science   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Medicine Science
   • ISSN:  2147-0634
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce, Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Scopemed, Google Scholar, Akademik Dizin, Free Journals Act • 159.
  • Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mersin Univ Saglık Bilim Derg
   • ISSN:  1308-0822
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 160.
  • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Lokman Hekim Journal
   • ISSN:  1309-8004
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, Google Scholar • 161.
  • Mikrobiyoloji Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mikrobiyol Bul
   • ISSN:  0374-9096
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,286
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,354
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,402
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,611
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,438
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Thomson Scientific, Medline/Pubmed, Scopus, EMBASE, Researchgate, Genamics, BIOSIS, TÜBİTAK-ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 162.
  • MIRT- Molecular Imaging and Radionuclide Therapy (Turkish Journal of Nuclear Medicine)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Mol Imaging Radionucl Ther
   • ISSN:  2146-1414
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PUBMED/Medline, Gale/Cengage Learning, EBSCO, CINAHL, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 163.
  • Niche (Journal of Cellular Therapy and Regenerative Medicine )   • 164.
  • Nobel Medicus   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Nobel Med
   • ISSN:  1305-2381
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,054
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,056
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,036
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,039
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,091
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Index Copernicus, British Library, EBSCO, Elsevier Bibliographic Database, EMBASE, Scopus, Pleksus- Türk Medline • 165.
  • Nöropsikiyatri Arşivi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Nöropsikiyatri Arşivi
   • ISSN:  1300-0667
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,165
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,221
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,132
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, EMBASE, ProQuest Health & Medical Complete, ProQuest Psychology, SCOPUS, EBSCO, PSYCHinfo, CINAHL, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, DOAJ, British Library Direct, Türk Psikiyatri Dizini, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 166.
  • Okmeydanı Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Okmeydanı Tıp Dergisi
   • ISSN:  1302-0382
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 167.
  • Ortadoğu Tıp Dergisi   • 168.
  • Pamukkale Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Pam Tıp Derg
   • ISSN:  1305-0865
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 169.
  • Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi   • 170.
  • Pediatric Heart Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Pediatric Heart J
   • ISSN:  2148-4910
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:   • 171.
  • Pediatric Urology Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Ped Urol Case Rep
   • ISSN:  2148-2969
   • Periyot:  Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, J-Gate, Google Scholar, Medical Journals Links, Research Bible, Cross Ref, EZB (Electronic Journals Library), OCLC-WorldCat, Ulrichsweb, CNKI Scholar, Journal Index, Akademik Dizin, SCIARY (Worldwide Science Educational Library), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), NewJour, Scientific Indexing Services (SIS), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor RPI, Open Access Library (OAL), JournalTOCs, HINARI, NAIST, ICMJE, PubsHub, AcademicKeys, OAJI, OpenAIRE • 172.
  • Perinatoloji Dergisi   • 173.
  • Psikiyatri Hemşireliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Psikiyatri Hemşireliği Dergisi
   • ISSN:  1309-3568
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Index Copernicus, Gale/Cengage Learning • 174.
  • Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
   • ISSN:  1309-0674
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimleri İndeksi) ,Chemical Abstracts (CAS), CAPlus, SciFinder, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Psychology & Psychiatry , Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Academic Search Complete, EBSCO TOC Premier, EMCare - Elsevier, Google Scholar, Index Copernicus, Index Scholar, OAIster / WorldCat, Open J Gate , ProQuest Health & Medical Complete, ProQuest Psychology, PsycINFO, Research Gate, Scientific Commons, Sciverse Scopus, Socoloar, Summon Serials Solutions, Pleksus-Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Ulrich's database • 175.
  • RAED Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  RAED Dergisi
   • ISSN:  1301-4021
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 176.
  • Respiratory Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Respir Case Rep
   • ISSN:  2147-2475
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Journal Index, Index Copernicus • 177.
  • Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Romatol Tıp Rehab
   • ISSN:  1300-0691
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE • 178.
  • Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Sağlık Bilimleri Dergisi
   • ISSN:  1018-3655
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 179.
  • Sakarya Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Sakaryamj
   • ISSN:  2146-2585
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 180.
  • Selcuk Dental Journal (Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi)   • 181.
  • Selçuk Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Selçuk Tıp Derg
   • ISSN:  1017-6616
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 182.
  • Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  ŞEEAH Tıp Bülteni
   • ISSN:  1302-7123
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's Database, Open J-Gate, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 183.
  • Smyrna Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Smyrna Tıp Dergisi
   • ISSN:  2146-670X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Open J-Gate, Scholar • 184.
  • Solunum Hastalıkları   • 185.
  • STED-Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Sted
   • ISSN:  1300-0853
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 186.
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  SDÜ Tıp Fak Derg
   • ISSN:  1300-7416
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, EBSCOHost, DOAJ • 187.
  • The Annals of Eurasian Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Ann Eu Med
   • ISSN:  2147-7094
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 188.
  • The Eurasian Journal of Medicine (Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Eurasian J Med
   • ISSN:  1308-8742
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PubMed Central, SCOPUS, Index Copernicus, EBSCO, Gale/Cengage, CINAHL, DOAJ, ProQuest, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 189.
  • The Journal of Academic Emergency Medicine   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  JAEM
   • ISSN:  1305-760X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 190.
  • The Journal of Breast Health (Meme Sağlığı Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Breast Health
   • ISSN:  1306-0945
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 191.
  • The Journal of International Advanced Otology   • 192.
  • The Journal of Pediatric Research   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  The Journal of Pediatric Research
   • ISSN:  2147-9445
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 193.
  • The Journal of Turkish Spinal Surgery   • 194.
  • The Turkish Journal of Gastroenterology   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Gastroenterol
   • ISSN:  1300-4948
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,484
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,642
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,472
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,484
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,470
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Scopus, CINAHL, EBSCO-Host, DOAJ, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 195.
  • The Turkish Journal of Pediatrics   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Pediatr
   • ISSN:  0041-4301
   • Periyot:  Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,333
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,340
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,441
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,558
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, BIOSIS Previews, CABI Abstracts, EMBASE, EBSCOhost, IBIDS, ProQuest, • 196.
  • Tıp Araştırmaları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tıp Araştırmaları Dergisi
   • ISSN:  1304-3870
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 197.
  • Toplum ve Sosyal Hizmet   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Toplum ve Sosyal Hizmet
   • ISSN:  2147-3374
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Index Copernicus, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı • 198.
  • TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni   • 199.
  • Tüberküloz ve Toraks Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tuberk Toraks
   • ISSN:  0494-1373
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus, Medline EMBASE, Excerpta Medica, CABI Publishing, Ulrichsweb.com - SerialsSolutions, EBSCOhost Research Databases, Pubshub, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 200.
  • Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turgut Özal Tıp Merk Derg
   • ISSN:  1300-1744
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, EBSCO, CrossRef, Pleksus-Türk Medline, Akademik Dizin, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 201.
  • Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi)   • 202.
  • Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi
   • ISSN:  1303-765X
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 203.
  • Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi   • 204.
  • Türk Biyokimya Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Biochem
   • ISSN:  0250-4685
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,274
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,229
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,258
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,211
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,173
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Embase, Scopus, Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 205.
  • Türk Dermatoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Dermatol
   • ISSN:  1307-7635
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Tükçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline • 206.
  • Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Physiother Rehabil
   • ISSN:  1300-8757
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CINAHL, Excerpta Medica/EMBASE, AMED Physiotherapy Index, SPORTDiscus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 207.
  • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Gogus Kalp Dama
   • ISSN:  1301-5680
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,094
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,126
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,136
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 208.
  • Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Hij Den Biyol Derg
   • ISSN:  0377-9777
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, Ulrichsweb and Serials Solutions, Google Scholar, CAB Abstracts, Chemical Abstracts (CAS), NewJour, Genamics Journal Seek, Ovid Link Solver, Scirus Scientific Database, Open J-Gate, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Libsearch, Academic Journals Database, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 209.
  • Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi
   • ISSN:  1301-8841
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, SCOPUS, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Google Scholar • 210.
  • Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Arch Turk Soc Cardiol
   • ISSN:  1016-5169
   • Periyot:  Ocak,Mart,Nisan,Haziran,Temmuz,Eylül,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus, EMBASE, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 211.
  • Türk Klinik Biyokimya Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Klinik Biyokimya Derg
   • ISSN:  1304-0790
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 212.
  • Türk Klinik Laboratuvar Dergisi   • 213.
  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Mikrobiyol Cem Derg
   • ISSN:  0258-2171
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 214.
  • Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Neph Dial Transpl
   • ISSN:  1300-7718
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scopemed, SCOPUS, DOAJ, Araştırmax, Free Medical Journals, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 215.
  • Türk Nöroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Nöroloji Dergisi
   • ISSN:  1301-062X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Scopus, EBSCO, Pleksus-Türk Medline • 216.
  • Türk Nöroşirürji Dergisi   • 217.
  • Türk Oftalmoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Ophthalmol
   • ISSN:  1300-0659
   • Periyot:  Ocak,Mart,Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO, Scopus, CINAHL, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 218.
  • Türk Onkoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Onkoloji Dergisi
   • ISSN:  1300-7467
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, Gale/Cengale Learning • 219.
  • Türk Osteoporoz Dergisi   • 220.
  • Türk Otolarengoloji Arşivi   • 221.
  • Türk Patoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Patoloji Derg
   • ISSN:  1018-5615
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Medline/PubMed, HINARI, SCOPUS, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, New-Jour, Open J-GATE,Celdes, CNPIEC, Google Scholar, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Summon (serials Solutions/ProQuest), TDOne, WorldCat, Mikrosoft Academic Search, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 222.
  • Türk Pediatri Arşivi   • 223.
  • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Plast Surg
   • ISSN:  1300-8475
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 224.
  • Türk Psikiyatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Psikiyatri Derg
   • ISSN:  1300-2163
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,576
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,471
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,434
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,615
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,582
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SSCI, Index Medicus (PubMed-Medline), Pscyh-Info, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 225.
  • Türk Psikoloji Dergisi   • 226.
  • Türk Psikoloji Yazıları   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Psiko Yaz
   • ISSN:  1301-961
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, PSYC Info, Psychological Abstracts, TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı • 227.
  • Türk Rinoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkish J Rhinology
   • ISSN:  1305-4732
   • Periyot:  Ocak,Mayıs,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 228.
  • Türk Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkish Medical Journal
   • ISSN:  1307-1858
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 229.
  • Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi
   • ISSN:  2146-6416
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Leerning, ProQuest, Healty & Medical Complete, CINAHL, EBSCO, Pleksuk-Türk Medline • 230.
  • Türkderm- Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkderm
   • ISSN:  1019-214X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,130
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,088
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,120
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,045
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, EBSCO, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Gale/Cengage Learning, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 231.
  • Turkish Journal of Emergency Medicine (Türkiye Acil Tıp Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Emerg Med
   • ISSN:  1304-7361
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCOhost, Index Copernicus, DOAJ, Gale/Cengage Learning, SCOPUS, EMBASE, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 232.
  • Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Jem
   • ISSN:  1308-9846
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, EBSCO, SCOPUS, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, British Library Direct, Pleksus-Türk Medline • 233.
  • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  TJFMPC
   • ISSN:  1307-2048
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scopemed, Google Scholar • 234.
  • Turkish Journal of Geriatrics   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkish Journal of Geriatrics
   • ISSN:  1304-2947
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,052
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,106
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,196
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,185
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 235.
  • Turkish Journal of Hematology   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Hematol
   • ISSN:  1300-7777
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,341
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,494
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,340
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, Scopus, CINAHL, Index Copernicus, Gale Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, PUBMED-Medline, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK-ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 236.
  • Turkish Journal of Medical Sciences   • 237.
  • Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  J Turk Soc Obstet Gynecol
   • ISSN:  1307-699X
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 238.
  • Turkish Journal of Orthodontics (Türk Ortodonti Dergisi)   • 239.
  • Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Pharm Sci
   • ISSN:  1304-530X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Chemical Abstracts, EMBASE, Analytical Abstracts, International Pharmaceutical Abstracts, MAPA, Ulrichs Knowledgebase, TÜBİTAK/ULAKBİM- Tıp Veri Tabanı • 240.
  • Turkish Journal of Urology   • 241.
  • Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences   • 242.
  • Turkish Journal of Zoology   • 243.
  • Turkish Neurosurgery   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk Neurosurg
   • ISSN:  1019-5149
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,277
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,473
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,624
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,577
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,529
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Index Medicus,MEDLINE-PUBMED, Scopus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 244.
  • Turkish Thoracic Journal (Türk Toraks Dergisi)   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Tur Toraks Der
   • ISSN:  1302-7808
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, Scopus, EBSCO, CINAHL, Gale/Cengage Learning, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 245.
  • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türk Aile Hek Derg
   • ISSN:  1303-6637
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Akademik-Scholar, Index Copernicus, EBSCO • 246.
  • Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türkiye Çocuk Hast Derg
   • ISSN:  1307-4490
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 247.
  • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turk J Phys Med Rehab
   • ISSN:  1308-6316
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,233
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,104
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,082
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, EMBASE, Scopus, SPORTDiscus with Full Text (EBSCOhost), Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Pleksus-Türk Medline, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 248.
  • Türkiye Halk Sağlığı Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
   • ISSN:  1304-1088
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar Index, PKP Open Archives Harvester, DOAJ , EBSCO • 249.
  • Türkiye Klinikleri Acil Tıp Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Emerg Med-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen450
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 250.
  • Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Foren Med
   • ISSN:  1304-5040
   • Periyot:  Mart,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 251.
  • Türkiye Klinikleri Adli Tıp Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Foren Med-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen447
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 252.
  • Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen473
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 253.
  • Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen474
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 254.
  • Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics
   • ISSN:  2146-8842
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 255.
  • Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri Arch Lung
   • ISSN:  1309-0119
   • Periyot:  Mart,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EBSCO • 256.
  • Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim
   • ISSN:  1304-0499
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 257.
  • Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics
   • ISSN:  2146-8826
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 258.
  • Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen496
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 259.
  • Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Biostat
   • ISSN:  1308-7894
   • Periyot:  Mart,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, ProQuest, Current Index to Statistics (CIS), EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Medical Journal Links (MJL) • 260.
  • Türkiye Klinikleri Biyomedikal Teknoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Biomed Technol
   • ISSN:  bilinmeyen495
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 261.
  • Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci
   • ISSN:  1306-7656
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, EMBASE, SCOPUS, CABI • 262.
  • Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen469
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 263.
  • Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8818
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 264.
  • Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen475
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 265.
  • Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen468
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 266.
  • Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dermatol
   • ISSN:  1300-0330
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, EMBASE, SCOPUS, CABI • 267.
  • Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-880X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 268.
  • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dental Sci
   • ISSN:  1300-7734
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, ProQuest, EBSCO • 269.
  • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics
   • ISSN:  2146-8796
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 270.
  • Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri- Olgu Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Cases
   • ISSN:  bilinmeyen448
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 271.
  • Türkiye Klinikleri Dölerme ve Suni Tohumlama Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen481
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 272.
  • Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pharm Sci
   • ISSN:  2146-944X
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 273.
  • Türkiye Klinikleri Endodonti Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen476
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 274.
  • Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Endocrin
   • ISSN:  1304-0529
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 275.
  • Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics
   • ISSN:  2146-8788
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 276.
  • Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics
   • ISSN:  2146-877X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 277.
  • Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen451
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 278.
  • Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics
   • ISSN:  2146-8761
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 279.
  • Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol
   • ISSN:  1300-0322
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 280.
  • Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8753
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 281.
  • Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8745
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 282.
  • Türkiye Klinikleri Geriatri Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen471
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 283.
  • Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen485
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 284.
  • Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8737
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 285.
  • Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics
   • ISSN:  2146-8729
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 286.
  • Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen467
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 287.
  • Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen452
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 288.
  • Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen486
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 289.
  • Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8710
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 290.
  • Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
   • ISSN:  1308-092X
   • Periyot:  Mart,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, EBSCO • 291.
  • Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Intern Med
   • ISSN:  bilinmeyen493
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 292.
  • Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen465
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 293.
  • Türkiye Klinikleri İmmünoloji Allerji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics
   • ISSN:  2146-8834
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 294.
  • Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst
   • ISSN:  1300-0306
   • Periyot:  Şubat,Mayıs,Ağustos,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, EMBASE, SCOPUS, CABI • 295.
  • Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics
   • ISSN:  2146-8699
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 296.
  • Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Case Rep
   • ISSN:  1300-0284
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 297.
  • Türkiye Klinikleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen464
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 298.
  • Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8680
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 299.
  • Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8672
   • Periyot:  Şubat,Nisan,Haziran,Ağustos,Ekim,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 300.
  • Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8664
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 301.
  • Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics
   • ISSN:  2146-8656
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 302.
  • Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nephrol
   • ISSN:  1304-0502
   • Periyot:  Nisan,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 303.
  • Türkiye Klinikleri Nefroloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8648
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 304.
  • Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Neur
   • ISSN:  1304-0537
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus • 305.
  • Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics
   • ISSN:  2146-863X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 306.
  • Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8621
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 307.
  • Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Nucl Med-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen455
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 308.
  • Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Ophthalmol
   • ISSN:  1300-0365
   • Periyot:  Şubat,Mayıs,Ağustos,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus,CABI • 309.
  • Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8613
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 310.
  • Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen477
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 311.
  • Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8605
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 312.
  • Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pediatr
   • ISSN:  1300-0381
   • Periyot:  Şubat,Mayıs,Ağustos,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, EMBASE, SCOPUS, CABI • 313.
  • Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci
   • ISSN:  2146-8540
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 314.
  • Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen478
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 315.
  • Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics
   • ISSN:  2146-8591
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 316.
  • Türkiye Klinikleri Protetik Diş Tedavisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen479
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 317.
  • Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen453
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 318.
  • Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics
   • ISSN:  2146-8583
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 319.
  • Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Radiat Oncol-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen457
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 320.
  • Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8575
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 321.
  • Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen480
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 322.
  • Türkiye Klinikleri Romatoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Rheumatol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8702
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 323.
  • Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Health Sci
   • ISSN:  bilinmeyen494
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 324.
  • Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Sports Sci
   • ISSN:  1308-0938
   • Periyot:  Mart,Eylül
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, CABI • 325.
  • Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics
   • ISSN:  bilinmeyen458
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 326.
  • Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics
   • ISSN:  2146-8567
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 327.
  • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Sci
   • ISSN:  1300-0292
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  0,105
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,082
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,102
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  -
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, Scopus, Index Copernicus,CINAHL, Chemical Abstracts (CA), Journal Citation Reports/Science Edition, CABI, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, ProQuest, EBSCO • 328.
  • Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Med Ethics
   • ISSN:  1303-4332
   • Periyot:  Şubat,Haziran,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus, • 329.
  • Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Urology
   • ISSN:  1309-632X
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 330.
  • Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics
   • ISSN:  2146-8559
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 331.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Turkiye Klinikleri J Vet Sci
   • ISSN:  1309-6907
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 332.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen482
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 333.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen483
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 334.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen484
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 335.
  • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen487
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 336.
  • Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım Özel Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  
   • ISSN:  bilinmeyen472
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı • 337.
  • Türkiye Parazitoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Türkiye Parazitol Derg
   • ISSN:  1300-6320
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus-PubMed-Medline, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 338.
  • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi   • 339.
  • Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Uludağ Üniv. Vet. Fak. Derg.
   • ISSN:  1301-3173
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 340.
  • Ulusal Cerrahi Dergisi   • 341.
  • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi   • 342.
  • Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  SSTB
   • ISSN:  2146-8508
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Index Copernicus, Pleksus-Türk Medline, Araştırmax, Aniji, Asos • 343.
  • Uluslararası Hematoloji - Onkoloji Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  UHOD
   • ISSN:  1306-133X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  0,101
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  0,349
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  0,347
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  0,181
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, SCI-Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts (CAS), BIOBASE, EMBASE, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 344.
  • Üroonkoloji Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Üroonkoloji Bülteni
   • ISSN:  2147-2270
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 345.
  • Van Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Van Tıp Dergisi
   • ISSN:  1300-2694
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 346.
  • Veteriner Hekimler Derneği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Vet Hekim Der Derg
   • ISSN:  0377-6395
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstracts, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 347.
  • Viral Hepatit Dergisi   • 348.
  • Yakın Doğu Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yakın Doğu Tıp Dergisi
   • ISSN:  2147-3617
   • Periyot:  Mart,Temmuz,Kasım
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 349.
  • Yeditepe Medical Journal   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yeditepe Medical Journal
   • ISSN:  1307-279X
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini • 350.
  • Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yeni Symposium
   • ISSN:  1300-8773
   • Periyot:  Mart,Haziran,Eylül,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EMBASE, Scopus, Index Copernicus, DOAJ, PsycINFO • 351.
  • Yeni Tıp Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yeni Tıp Dergisi
   • ISSN:  1300-2317
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı • 352.
  • Yeni Üroloji Dergisi   • 353.
  • Yoğun Bakım Dergisi   • 354.
  • Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
   • ISSN:  1302-0498
   • Periyot:  Haziran,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus • 355.
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  YYU Vet Fak Derg
   • ISSN:  1017-8422
   • Periyot:  Nisan,Ağustos,Aralık
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, EBSCOhost, CAB Abstracts, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, TÜBİTAK/ULAKBİM-Yaşam Bilimleri Veri Tabanı • 356.
  • Zeynep Kamil Tıp Bülteni   »    Kayıtlı Dergi
   • Kısa Adı:  Zeynep Kamil Tıp Bülteni
   • ISSN:  1300-7971
   • Periyot:  Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim
   • Yayın Dili:  Türkçe, İngilizce
   • JCR-2009 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2010 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2011 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2012 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • JCR-2013 Impact Factor (Etki Değeri):  
   • Kayıtlı Olduğu İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı