• Türkiye Atıf Dizini değerlendirme kriterleri
 • 1-) Dergi, yılda en az 2 sayı yayımlamalıdır.
 • 2-) Dergi, ilan ettiği periyotları ilgili yıl içinde yayımlamış olmalıdır.
 • 3-) Derginin yayımladığı her sayıda, kaynakları olan en az üç bilimsel makale bulunmalıdır.
 • 4-) Dergi, birleşik sayı yayımlamamalıdır.
 • 5-) Derginin ek sayı olarak yayımlanan sayıları değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • 6-) Dergi sayıları, tam metni ve kaynakları bulunmayan, kongre sunumu özetlerinden oluşmamalıdır.
 • 7-) Yayımlanan makalelerin tam metinlerine elektronik ortamda, kopyalanabilir .pdf formatında erişilebilir olmalıdır.

 • TÜRKİYE ATIF DİZİNİ’NE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • 1.  Adım-BAŞVURU
 • Derginin Türkiye Atıf Dizini'ne resmi başvuru yapması;
 • - Resmi yazı - tıklayınız (derginin veya bağlı olduğu kurumun antetli kağıdıyla, imzalı ve kaşeli olarak) ile birlikte,
 • - Derginin son sayısından basılı bir adet kopyası, Türkocağı Cad. No: 30 06520-Balgat/Ankara adresine gönderilmelidir.
  Açıklama: Sadece internet ortamında yayımlanan ve basılı kopyaları bulunmayan dergiler için bu madde geçerli değildir. Basılı kopyası bulunmayan dergiler için yapılan başvurularda, resmi yazıda derginin sadece online yayımlandığı not olarak belirtilmelidir.
 • - Derginin her yeni sayısı çıktıkça, basılı bir adet kopyası ilgili adrese iletilmelidir.
  Açıklama: Sadece internet ortamında yayımlanan ve basılı kopyaları bulunmayan dergiler için bu madde geçerli değildir. Basılı kopyası bulunmayan dergiler için yapılan başvurularda, resmi yazıda derginin sadece online yayımlandığı not olarak belirtilmelidir.

 • 2.  Adım-TAKİP SÜRECİ
 • Türkiye Atıf Dizini'ne resmi başvuruda bulunan derginin ön kaydının yapılması ve bir yıl süresince takip edilmesi;
 • - Takip sürecinde olan dergilerin yıl içinde çıkan her yeni sayıları Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kaydedilir ve yayımladıkları makalelerde, diğer ulusal dergilere atıf yapılıp yapılmadığı taranır.
 • - Takip sürecinde olan dergilerin makalelerinin tam metinlerine, takip süreci sona erene kadar, dizin üzerinden erişilemez.
 • - Takip süreci sonunda, dergilerin ulusal atıf sayıları göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler arasında bulunup bulunmayacaklarına karar verilir.
  Açıklama: Takip süreci boyunca, dergi editörlüklerinin, ulusal dergilerimizden atıf yapılmasını yazarlarına önermeleri ve yayımladıkları makalelerde atıf taraması yapmaları önem arz edecektir.

 • 3.  Adım-BAŞVURU SONUCUNUN DERGİ EDİTÖRLÜKLERİNE BİLDİRİLMESİ
 • - Takip süreci tamamlanan dergiler, ulusal atıf sayılarına göre değerlendirilir ve Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler arasına alınmaları konusunda verilen karar dergi editörlüklerine iletilir.
 • - Türkiye Atıf Dizini’ne kayıtlı dergiler arasına alınan dergilerde yayımlanan makalelerin tam metinlerine, dizin üzerinden erişilebilir ve bu dergiler ile ilgili istatistiki bilgiler dizinin internet sayfasından ilan edilir.