• Atıf Nedir?
 • Bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir.

 • Etki Değeri (Impact Factor) Nedir?
 • Bilimsel bir dergide yayımlanan makalelerin, bilgiye dönüşme oranıdır.

 • Etki Değeri (Impact Factor) Nasıl Hesaplanır?
 • Bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.
 • ED =
   Önceki iki yılda makalelerin aldığı atıf sayısı
   Önceki iki yılda yayımlanan toplam makale sayısı

 • Atıf Dizininin Amacı Nedir?
 • Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır.

 • Atıf Dizininin İçeriği Nedir?
 • Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir.

 • Ulusal Etki Değeri Nedir?
 • Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

 • Ulusal Etki Değeri Nasıl Hesaplanır?
 • Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, Türkiye Atıf Dizini veri tabanında kayıtlı diğer dergilerden, değerlendirme yapılan yıldan önceki iki yılda altığı atıf sayısından, aynı yıllar içinde kendisine yaptığı atıfların çıkartılmasından sonra kalan sayının, derginin aynı yıllar içinde yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.
 • UED-Mutlak =
   Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, önceki iki yılda veri tabanına kayıtlı diğer dergilerden aldığı atıf sayısı – Derginin aynı yıllar içinde kendisine yaptığı atıf sayısı
   Derginin önceki iki yılda yayımladığı toplam makale sayısı

 • Ulusal Katkı Değeri Nedir?
 • Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, veri tabanına kayıtlı diğer dergilere yaptığı atıf oranını değerlendiren bir ölçektir.

 • Ulusal Katkı Değeri Nasıl Hesaplanır?
 • Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, değerlendirme yapılan yıldan önceki iki yıl içinde, Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı diğer dergilere yaptığı atıf sayısının (kendi kendine yapılan atıflar dahil edilmemektedir), değerlendirme yapılan yılda yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.
 • UKD =
   Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, önceki iki yılda veri tabanına kayıtlı diğer dergilere yaptığı atıf sayısı
   Tarama yapılan yılda derginin yayımladığı toplam makale sayısı

 • Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler: Sağlık bilimleri alanında yayımlanan ve ilgili yıldaki "veri tabanı kabul kriterleri"ne uyan dergiler.

 • Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler: Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği dergiler.