Bilgi ve Yardım Hattı
0 312 286 56 56

Başvuru

Türkiye Atıf Dizini değerlendirme kriterleri

 1. Dergi, yılda en az 2 sayı yayımlamalıdır.
 2. Dergi, ilan ettiği periyotları ilgili yıl içinde yayımlamış olmalıdır.
 3. Derginin yayımladığı her sayıda, kaynakları olan en az üç bilimsel makale bulunmalıdır.
 4. Dergi, birleşik sayı yayımlamamalıdır.
 5. Derginin ek sayı olarak yayımlanan sayıları değerlendirmeye alınmamaktadır.
 6. Dergi sayıları, tam metni ve kaynakları bulunmayan, kongre sunumu özetlerinden oluşmamalıdır.
 7. Yayımlanan makalelerin tam metinlerine elektronik ortamda, kopyalanabilir .pdf formatında erişilebilir olmalıdır.

BAŞVURU

Derginin Türkiye Atıf Dizini'ne resmi başvuru yapması;

 • Resmi yazı - tıklayınız (derginin veya bağlı olduğu kurumun antetli kağıdıyla, imzalı ve kaşeli olarak) ile birlikte,
 • Derginin son sayısından basılı bir adet kopyası, Türkocağı Cad. No: 30 06520-Balgat/Ankara adresine gönderilmelidir.
  Açıklama: Sadece internet ortamında yayımlanan ve basılı kopyaları bulunmayan dergiler için bu madde geçerli değildir. Basılı kopyası bulunmayan dergiler için yapılan başvurularda, resmi yazıda derginin sadece online yayımlandığı not olarak belirtilmelidir.
 • Derginin her yeni sayısı çıktıkça, basılı bir adet kopyası ilgili adrese iletilmelidir.
  Açıklama: Sadece internet ortamında yayımlanan ve basılı kopyaları bulunmayan dergiler için bu madde geçerli değildir. Basılı kopyası bulunmayan dergiler için yapılan başvurularda, resmi yazıda derginin sadece online yayımlandığı not olarak belirtilmelidir.

Etki Değeri (Impact Factor) Nasıl Hesaplanır?

Bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Atıf Dizininin Amacı Nedir?

Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır.

Atıf Dizininin İçeriği Nedir?

Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir.

Ulusal Etki Değeri Nedir?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

Ulusal Etki Değeri Nasıl Hesaplanır?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, Türkiye Atıf Dizini veri tabanında kayıtlı diğer dergilerden, değerlendirme yapılan yıldan önceki iki yılda altığı atıf sayısından, aynı yıllar içinde kendisine yaptığı atıfların çıkartılmasından sonra kalan sayının, derginin aynı yıllar içinde yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler

Sağlık bilimleri alanında yayımlanan ve ilgili yıldaki "veri tabanı kabul kriterleri"ne uyan dergilerdir.

Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler

Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği dergiler.