Bilgi ve Yardım Hattı
0 312 286 56 56

Açıklamalar

Atıf Nedir?

Bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir.

Etki Değeri (Impact Factor) Nedir?

Bilimsel bir makalenin, bilgiye dönüşme oranıdır.

Etki Değeri (Impact Factor) Nasıl Hesaplanır?

Bilimsel bir yayının bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Atıf Dizininin Amacı Nedir?

Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların makalelerine kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, yayınların atıf sayılarının arttırılmasıdır.

Atıf Dizininin İçeriği Nedir?

Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınlardaki makalelerin tam metin ve özetleridir.

Ulusal Etki Değeri Nedir?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı yayınlar arasında hesaplanan ve yayınların aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

Ulusal Etki Değeri Nasıl Hesaplanır?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir yayının, Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı diğer yayınlardan, değerlendirme yapılan yıldan önceki iki yılda aldığı atıf sayısından, aynı yıllar içinde kendisine yaptığı atıfların çıkartılmasından sonra kalan sayının, yayının aynı yıllar içinde yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı yayınlar

İlgili yıldaki "veri tabanı kabul kriterleri"ne uyan yayınlardır.

Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı yayınlar

İlgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği yayınlardır.