Bilgi ve Yardım Hattı
0 312 286 56 56

Açıklamalar

Atıf Nedir?

Bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir.

Etki Değeri (Impact Factor) Nedir?

Bilimsel bir dergide yayımlanan makalelerin, bilgiye dönüşme oranıdır.

Etki Değeri (Impact Factor) Nasıl Hesaplanır?

Bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Atıf Dizininin Amacı Nedir?

Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır.

Atıf Dizininin İçeriği Nedir?

Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir.

Ulusal Etki Değeri Nedir?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

Ulusal Etki Değeri Nasıl Hesaplanır?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, Türkiye Atıf Dizini veri tabanında kayıtlı diğer dergilerden, değerlendirme yapılan yıldan önceki iki yılda altığı atıf sayısından, aynı yıllar içinde kendisine yaptığı atıfların çıkartılmasından sonra kalan sayının, derginin aynı yıllar içinde yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler

Sağlık bilimleri alanında yayımlanan ve ilgili yıldaki "veri tabanı kabul kriterleri"ne uyan dergilerdir.

Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler

Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği dergiler.